14e zondag door het jaar C - 2007

Getallen spelen in onze samenleving een belangrijke rol. Niet zelden zelfs een hoofdrol. Als een TV programma niet voldoende kijkdichtheid scoort, wordt het al gauw van het programma afgevoerd. Inhoud speelt daarbij helemaal geen rol. Denk maar aan de rel rond lingo. Daar moest geloof ik een minister president aan te pas komen om het op de buis te houden.

De gang van zaken bij de TV lijkt intussen beeld bepalend voor heel onze maatschappij. Alles draait er om het getal. Als er maar velen op af komen, dan heet het geslaagd. Een ramp met vele kijkcijfers maakt daar geen verschil met een kampioenwedstrijd op het voetbalveld. Zo is het dus de buitenkant die ons leven regeert en bepaalt. Het evangelie begint vandaag ook met een getal. Gaat het daar nu ook om de buitenkant of is er iets anders in het spel? Tot nu toe heeft Lucas het steeds over twaalf leerlingen gehad, vandaag wordt dat getal ineens uitgebreid tot 72 of tot 70 al naargelang het handschrift dat wordt gevolgd. Bij de vermelding van de 72 gaat het evenwel om iets anders dan een forse toename van het aantal leerlingen. Lucas brengt op die manier