14e zondag door het jaar C - 2007

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 457 niet laden
Jezus zendt 72 leerlingen uit.
Dat zijn er wel heel veel:
de uitzending geldt niet alleen voor de twaalf apostelen,
maar voor alle leerlingen …
en ook voor ons dus die nu leerling van Jezus zijn.
Twee woorden moeten zij zeggen
in de huizen waar zij binnengaan.
Ten eerste, ‘vrede aan dit huis’.
Een leerling van Jezus komt met een wens van vrede …
Niet alleen vrede in de zin van ‘verzoening’,
maar vrede in de ruime zin van geluk, rechtvaardigheid, liefde.
Een leerling van Jezus
doet mensen nadenken over het doel van het leven:
is het de moeite waard waarvoor ik leef,
bouw ik door mijn leven mee aan een rijk van geluk en liefde,
probeer ik echt om een goed mens te zijn?
Er is nog een tweede woord dat de leerling van Jezus mag spreken:
‘Het Rijk Gods is u nabij’.
De leerling van Jezus spreekt over God en Zijn Rijk.
Dat Rijk van God bevindt zich niet alleen in de hemel,
maar dat groeit ook op de aarde, als mensen zich daarvoor inzetten:
waar zieken genezing vinden,
waar mensen tot verzoening komen,
waar onrecht en lijden worden bestreden …
daar wordt de droom van God voor onze wereld
een stukje werkelijkheid.
Hoe kunnen wij leerlingen van Jezus zijn
die vrede brengen in de richting van het Rijk van God?
Ik sprak deze week met iemand
die leerlingen moest begeleiden in een grote school.
Hij probeerde om alle leerlingen te kennen,
niet alleen de moeilijke …
en bij alle leerlingen probeerde hij om eerst het goede te zien.
En als er dan leerlingen bij hem kwamen,
dan wist hij van hen al iets goed te vertellen,
en dan groeide bij hen ook het positieve zelfvertrouwen.
Als wij proberen om het goede te zien en het goede uit te spreken,
bij de mensen in onze omgeving,
dan brengen wij ook vrede …
en dan hebben wij ook een goede basis
om wat niet goed is te noemen en te helpen overwinnen.
Wij zullen daarbij niet onmiddellijk zeggen
‘het Rijk Gods is nabij’.
Maar wellicht zullen wij op bepaalde momenten
wel kunnen zeggen … dat wij gelovig zijn …
en dat wij als christen het belangrijk vinden
om te bidden en om te leven in de geest van Jezus.
Mogen wij als gezondenen
ook de kans geven aan God
om in ons eigen hart en leven Zijn vrede te brengen.
Mogen wij die vrede dan ook uitdragen
op elke plaats waar wij leven.
Mogen wij allen zo blijde en bewuste medewerkers zijn
aan het Rijk van God.