Evangelieprikje (2007)

Enkele jaren geleden had je rond deze tijd steevast een 'kijk-uit'-filmpje over welke voorzorgen je allemaal moest nemen vooraleer je op vakantie vertrok. Die filmpjes zijn achterwege gebleven maar toch worden we langs alle kanten bestookt met tips die ons zouden kunnen helpen. Ook Jezus geeft Zijn leerlingen enkele tips mee als Hij ze uitzendt. De tijden mogen dan wel veranderd zijn en die tips mogen dan compleet uit de tijd lijken, ze zijn nog altijd actueel. Het is dan ook een onnoemelijk rijke tekst die we vandaag mochten beluisteren.

Het begint al met het getal 72, een veelvoud van de 12 stammen van Israël. Voor wie het nog niet doorhad, moet het nu duidelijk zijn volgens Lucas: ze worden uitgezonden naar alle windstreken. Het waren mensen die Jezus gevolgd waren, die in Hem geloofden. Het geloof verspreiden is niet enkel de taak van de twaalf, neen, het is ruimer. Lees vandaag maar: het is niet alleen de taak van religieuzen om te getuigen van het geloof. Jezus zendt ze voor Hem uit: eerst moet er verkondigd worden, pas dan kan men beslissen of men Jezus en Zijn Blijde Boodschap binnenlaat. Het geloof in Jezus Christus valt niet als een pakketje uit de hemel, het moet aangebracht worden. Ook vandaag worden wij voor Jezus uitgezonden bij mensen die nog vaag iets van Hem weten of die Hem helemaal niet meer kennen. Hij zendt ze per twee: geloven kan je niet in je eentje; je hebt minstens één ander nodig om te tonen hoe christenen met elkaar omgaan; je hebt minstens één ander nodig die je draagt als het je tegenzit, je hebt minstens één ander nodig waarbij je altijd terecht kan.

Nog voor ze een stap gezet hebben, nodigt Jezus hen uit te bidden om meer arbeiders. Het dalend aantal gelovigen heeft in sommige gemeenschappen geleid tot een overdreven activisme. Ook tot deze gemeenschappen zegt Jezus vandaag eerst te bidden: het gaat niet alleen om mensenwerk, dit doen we niet voor onszelf maar voor de ander en de Andere.

Jezus zendt Zijn leerlingen als lammeren onder de wolven: de Blijde Boodschap is, hoe krachtig ze ook kan zijn, zeer broos. Twijfel, ongeloof, onverschilligheid, scepticisme, tegenslag, ... kunnen het geloof zo verscheuren. Het is vandaag niet anders: hoe overtuigd wij ook mogen zijn, we getuigen van een geloof en niet van een wetenschap. Mensen kunnen het vlug belachelijk maken, breken, ... Dat is dan hun verantwoordelijkheid, wij kunnen enkel in alle vrijheid aanbieden.

De leerlingen moeten niks mee doen: enkel de plaatsen waar men open staat voor deze armen, kan het zaad van het Rijk Gods gezaaid worden. Als men je ontvangt om je geldbuidel of je reiszak, krijgt het Rijk Gods geen plaats. Om het geloof te verkondigen hebben we enkel ons leven nodig, al het andere is bijzaak en kan ons doen afdwalen van de kern van de zaak. Wie als gelovige op stap gaat volgt de zachte weg die Jezus is, steunt op de staf van het geloof en is daarom een rijk mens. Vaak beseffen we dat niet.

Het eerste woord bij de verkondiging is 'vrede', geen oordeel over wat je hoort of ziet, maar vrede. Geloofsverkondiging begint met het aanbieden van Gods liefde en vrede, niet met een moreel wetboek. Het is aan de mensen zelf om dit aan te nemen of af te wijzen. Je moet bij een afwijzing het niet verbloemder proberen voor te stellen, niet porberen hen te overtuigen, je gaat gewoon door.

Jezus roept Zijn volgelingen ook op de heilige gastvrijheid die de joden kenmerkt te respecteren en dus zonder al te veel eisen te stellen, die te aanvaarden. Aan de tafel van de gastvrijheid kan er een goed gesprek plaats vinden. Wees goed voor de mensen die je gastvrij ontvangen en waarschuw de anderen, maar meer niet.

En zie, de leerlingen die zo te werk gingen konden doen wat Jezus wat hen vroeg: zieken genezen, demonen uitdrijven. De demonen hebben vandaag andere namen gekregen: depressie, angst, onverschilligheid, verslaving, eenzaamheid, egoïsme, ... Maar nog altijd kan het geloof daar een antwoord op bieden, misschien niet onmiddellijk, maar met veel geduld en liefde kan het nog!

Sta dus straks van je kerkstoel op en verkondig vanuit je hart dat het Rijk Gods ook vandaag kan doorbreken! Vertrek vanuit de kern van de zaak: Gods liefde. Veel succes, maar vergeet niet te bidden en besef dat jij niet de eindverantwoordelijkheid draagt!