14e zondag door het jaar C - 2007

God heeft mensen gemaakt voor de vrijheid. Vrije mensen zijn op zijn mooist. Alle mensen zelf hunkeren naar vrijheid, dat is een oerverlangen dat je steeds weer hoort als je luistert naar wat er in de wereld van mensen omgaat. Niet alleen in politiek-maatschappelijke betekenis. Bedruktheid, depressie, noem alle geestelijke gevoeligheden van onze tijd maar op: onze ziel hunkert naar vrijheid van binnen. Maar hoewel die hunkering heel diep zit, maken mensen zich soms gevangene van zichzelf... onvrij, in ziel, geest en lichaam.

God heeft mensen gemaakt voor de vrijheid... Jezus spreekt al twee weken achtereen over die vrijheid van geest. Vorige week: