Wat betekent dat: je kruis opnemen?

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

"Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen." Wat bedoelt Jezus met dit woord aan zijn apostelen? Dit woord van Jezus is een bron van misverstand geworden. Als ik u zou vragen: ‘het kruis dragen' wat betekent dat? Zou u mij dan niet antwoorden: je moet al het lijden dat je overkomt geduldig weten te dragen. In onze taal vinden wij veel uitdrukkingen die de woorden van Jezus verkeerd uitleggen. Zo bijvoorbeeld: ‘elk huisje heeft zijn kruisje,' ‘een zwaar kruis dragen', of ‘niet klagen maar dragen, en, God bidden om kracht'. Als we spreken over ‘kruis dragen' denken we dan niet allereerst aan het kruis dat wij zelf moeten dragen?

Het is heel zeker dat Jezus met dat ‘kruis' niet of zeker niet alleen je eigen leed bedoelde. Jezus droeg namelijk niet zijn eigen kruis, Hij droeg het kruis en de last van de hele wereld. Jezus droeg het leed van anderen en als wij Hem willen volgen zullen wij ook, zoals Hij, de kwalen en het leed van anderen op onze schouders moeten dragen. Paulus zegt ons dit zeer duidelijk: "Draagt elkanders lasten."

De woorden van Jezus ‘het kruis opnemen en Hem volgen' betekenen heel wat meer dan geduld en berusting in eigen lijden. Aan het kruis dat je medemens te dragen heeft, aan het leed dat hem treft mag je niet achteloos voorbijgaan. Bij het oordeel zal niet alleen het kwaad dat wij gedaan hebben onder de loep genomen worden, maar vooral het goede dat wij nagelaten hebben, het kruis van anderen dat we niet verlicht of overgenomen hebben. "Ik was hongerig ... ik had geen kleren ... ik was gevangen..." En we weten hoe dit verhaal verder gaat.

Jezus roept ons op om Hem te volgen, ook wanneer je christen-zijn een moeilijke dienst aan je medemens vraagt, als dat inspanningen en pijn van je vraagt. Jezus spreekt eerst van zelfverloochening en dan pas van kruis dragen. Zonder zelfverloochening ten bate van de anderen heeft het kruis geen zin.

Als we dat begrijpen zien we in hoe ieder op een eigen manier het kruis van de Heer kan helpen dragen: mensen die van hun klein pensioentje nog wat opzij kunnen leggen voor de hongerigen in de derde wereld; een meisje dat haar weekend opoffert om in een zieken- of bejaardenhuis te helpen; jongens die tijdens hun vakantie willen meebouwen in de voormalige Oostbloklanden. Een arme Braziliaanse boer vertelde: "Ik was bonen aan ‘t planten en ik zag dat het land van mijn buurman er onbezaaid bijlag; hij had geen zaaigoed en geen geld om er te kopen. Toen heb ik mijn zaaigoed met hem gedeeld, alhoewel ik zelf ook geen geld had om nieuw zaaigoed te kopen."

Mensen die het kruis dragen achter Jezus geloven dat onze geschiedenis geen onheilsgeschiedenis hoeft te blijven. Ze zetten hun eigen schouders onder die van de kleinen en de zwakken om hun lasten te helpen dragen. Jezus heeft nooit gezegd dat wij het kruis moeten zoeken. Het komt op ons af in de nood van de mensen en, willen wij zijn volgelingen zijn, dan moeten wij dat kruis op ons nemen.