Hartelijk omgaan met elkaar

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

In dit evangelie spreekt Jezus over de innerlijke goedheid van de mens: "waar het hart vol van is, daar vloeit de mond van over". Ik vind dat hartversterkende woorden. Wij moeten proberen hartelijke mensen te zijn en hartelijk met elkaar om te gaan. Want, zo zegt Jezus, een goed mens, brengt goede vruchten voort, omdat zijn hart goed is. Ja, dat goed hart, dat zouden wij in deze tijd wel een beetje meer mogen cultiveren. Het verstand, er deftig uitzien, het zich presenteren, dat staat in hoog aanzien in deze tijd, maar of je daarmee je geluk kunt kopen, moet de tijd nog uitmaken. Ik heb altijd gedacht dat haat en hebzucht de grootste kwalen van deze tijd waren, maar meer en meer raak ik ervan overtuigd, dat de eigenlijke kwaal van deze tijd de onverschilligheid is. De onverschilligheid is de boosdoener van deze tijd. Wij praten onverschillig over weer en wind, wij doen zoals ‘men' doet, wij blijven zo oppervlakkig mogelijk om toch maar niets van ons hart prijs te geven. Wij trekken overal muren op: het laat me koud, ik trek het me niet aan, het kan me niets schelen. Maar wij beseffen niet hoeveel mensen zo in de kou komen te staan omdat wij ons hart niet meer willen openen. Een huis bouwt men met stenen, een thuis met harten. Met stenen harten kun je alleen een façade opbouwen, maar als die instort volgt er vaak veel ontgoocheling en verdriet. Mensen die zich steeds anders gaan gedragen en zich anders laten zien dan ze in werkelijkheid zijn, komen tegen wil en dank in een stresstoestand terecht. Daarom legt Jezus de nadruk op het hart. Als het hart goed is, zijn de vruchten ook goed. Een mens die een goed hart heeft, die is eerlijk met zichzelf en open voor de anderen, hij zegt wat hij denkt en handelt vanuit zijn overtuiging. Een mens die durft te spreken vanuit zijn goed hart, die is ook geloofwaardig. Waar alleen maar gesproken wordt met een overvloed van woorden, daar luistert men met een half oor en daar wordt het hart niet geraakt. Daar slaat de vonk van mens tot mens niet over. Wij christenen vergeten veel te veel dat geloof en liefde op de eerste plaats iets met het hart te maken hebben. Waar het hart gekneed is door het geloof, met liefde, daar zal het goede onweerstaanbaar zijn weg vinden naar het hart van de ander. Alleen als wij Christus in ons hart dragen, kunnen wij Christus in deze wereld binnendragen. Als de Kerk tegenwoordig velen niets meer zegt, dan heeft dat ook te maken met de klacht dat de Kerk te weinig een hartelijke Kerk is. Als de liturgische vieringen velen niet meer aanspreken, dan is dat ook omdat daar een hartelijke gemeenschap ontbreekt, waarin iedereen zich aangesproken en opgenomen voelt. Als het goede oude geloof zo moeilijk kan worden overgedragen aan de jeugd, dan is dat ook omdat onze woorden en daden niet meer voortkomen uit een gelovig hart. Elk woord dat wij spreken zou eigenlijk een levenservaring moeten bevatten, elke daad die wij stellen zou moeten voortkomen uit een goed en welwillend hart. Jezus vraagt niet van ons dat wij overal succes boeken, Hij vraagt alleen dat ons geloof vruchten draagt. Van succes geniet de mens zelf, maar van vruchten kunnen ook anderen genieten. Zoals een boom geheel gericht is op vruchten dragen, zo is ook heel ons geloof gericht op werken, die uit een goed hart komen. Het klinkt allemaal zo eenvoudig, maar toch is het moeilijk.