Bemin uw vijanden

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Enkele jaren geleden werd er in Parijs een uitspraak gedaan in het proces van een zekere Frédéric, die wegens een niet beantwoorde liefde zijn meisje Chantal vermoord had. De feiten waren onweerlegbaar. De ouders van Chantal waren als getuigen aanwezig en dit was hun getuigenis: ‘De dood van Chantal heeft op de eerste plaats God zelf diep gekwetst. Chantal had het leven van Hem ontvangen. Hij is het ook die ons de moed en de kracht geeft om die jongen vergiffenis te schenken. Want je beleeft je geloof, of je beleeft het niet'. Deze ouders hadden het evangelie van vandaag gehoord: ‘Heb je vijanden lief'. In een brief aan Frédéric schreven zij: ‘Wij kunnen je vergiffenis schenken, omdat wij zelf ook vergiffenis krijgen van God'.

Als u zich een beetje in zo'n levensdrama kunt inleven, dan kunt u ook aanvoelen hoe ongehoord deze boodschap van Jezus is. Als er één woord in het evangelie staat dat ons onaannemelijk en onaanvaardbaar schijnt, dan is het dit: Heb je vijanden lief.

Wij spreken tegenwoordig heel gemakkelijk over medemenselijkheid en liefde, maar laten we heel eerlijk zijn: als het ons zelf direct raakt en als het op handelen aankomt, dan houden wij ons toch bijna altijd aan de regel van de heidenen: oog om oog en tand om tand.

Als je de woorden van Jezus zuiver vanuit je verstand beoordeelt, dan kom je er niet mee klaar en vraag je je af: Hoe kan Jezus zo iets van ons mensen vragen? Het gaat bij Jezus om God zelf, Hij wil dat wij proberen zoveel mogelijk zo goed te zijn als God zelf. Het gaat Jezus om het radicale goedzijn, om de radicale overwinning van het boze. Radicaal betekent, tot aan de wortel, tot in de diepste kern van onze persoon. En in die kern moet het goede wortel schieten, moet het boze overwonnen worden.

Als wij eerlijk zijn moeten wij toegeven dat Jezus gelijk heeft. De liefde tot de vijand is de enige weg naar een duurzame vrede. Elke reactie op geleden onrecht wekt weer een reactie van de ander op en zo ontstaat een kettingreactie. Een kaakslag, die gegeven wordt, lokt een nog hardere kaakslag uit, en zo gaat de escalatie steeds verder en ontstaat er een houding van onuitroeibare haat en onrecht. De duivelskring van slaan en terugslaan, van haten en terughaten kan volgens het oordeel van Jezus alleen doorbroken worden door een antwoord van geweldloosheid.

Het gebod van de Heer ‘heb je vijanden lief', geldt niet alleen voor de mensen onderling, het geldt ook voor de volken onder elkaar. Maar dan wordt het gebod van de Heer nog veel onaannemelijker, dan wordt het innerlijk verzet nog groter. Met zo'n gebod kun je in de internationale politiek niets aanvangen. Daar spreekt men alleen in termen van evenwicht in de bewapening om de ander af te schrikken. Elk volk voelt zich gedwongen zijn vrijheid af te schermen met tanks, vliegtuigen en raketten. Wij zijn zo blind dat wij niet willen zien dat wij zo op een kruitvat komen te zitten, dat elk moment kan ontploffen en dat een catastrofe kan betekenen voor de hele wereld.

Nu zult u zeggen: ‘Och al dat gepraat over de vrede, tenslotte kunnen wij daar toch niets aan verhelpen'. Wat kunnen wij nu veranderen aan de Oost-West politiek, aan het geweld in Zuid-Amerika, aan de rassenstrijd in Afrika? Gelukkig hebben Gandhi, Martin Luther King, Romero en talloze andere mensen zo niet ge-dacht, zij geloofden in de innerlijke goedheid van de mens en in de kracht van de boodschap van Jezus. Zij hebben zelf de eerste kleine stappen gezet van geweldloos verzet, zij wilden niet louter toeschouwers blijven bij dit wereldgebeuren. Zij wisten dat zij door zo te handelen God aan hun zijde hadden...