Bemin uw vijanden

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

'Voetballen is oorlog', een uitspraak van de vroegere Nederlandse bondscoach Rinus Michels. Besturen van verenigingen en scheidsrechters maken zich zorgen over de toenemende normvervaging op de sportvelden. Er heerst veel verbaal geweld, er wordt gescholden, getrapt en geslagen. Er bestaat grote zorg in onze samenleving over het verdwijnen van normen, er groeit angst en gevoel van onveiligheid. Zodoende wordt de roep om meer politie, meer cellen, meer en langduriger straf luider.
Lang hebben wij gemeend, dat onze manier van doen ook Gods manier was. Een van de voornaamste waarheden van ons geloof luidde toch: God loont het goede en straft het kwade. Velen van ons groeiden op met vrees voor vagevuur en hel.
Het evangelie van vandaag kiest een andere weg. Een weg die behoorlijk tegen de haren instrijkt, opgevoed als we zijn met straf en beloning. Er zijn nogal wat mensen, die de levenshouding uit het evangelie voor volslagen onmogelijk houden, die vinden dat het alleen tot meer verloedering leidt. Kortom, dat het gekkenwerk is. Toch vraag ik u nader kennis te maken met deze alternatieve weg van bestrijding van misdaad en geweld.
God Iaat zijn zon opgaan over goeden en kwaden, Hij is goed ook voor mispunten en dwarsliggers. Wees barmhartig zoals uw hemelse Vader barmhartig is, oordeelt niet! Dit zijn woorden van Jezus. Hoe kunnen we dit? Houden van het lelijke, de crimineel vrijspreken? God kan dat, zegt Jezus, en dat heeft te maken met zijn diepste weten, dat alle mensen goed geschapen zijn. Hij ziet achter goed en kwaad de afkomst van de mens: uit Hem is hij geboren. Hij wil graag, dat wij dat ook gaan zien en geloven. Die oorspronkelijkheid van de mens wil Hij bij ons oproepen. Hij wil dat wij kijken achter alle aanslibsel en vuil, dat een mens in zijn leven - gewild of niet - verzamelt, dat we verder kijken dan alle verkeerde keuzes, die mensen door kortzichtigheid of teugelloze emoties maken kunnen. Aan al die 'troep' voorbij moet het mogelijk zijn goed over iemand te denken, juist vanwege zijn eeuwige afkomst.

Zó met elkaar omgaan is een 'goddelijke' activiteit, waartoe we allen in staat zijn. Dat is 'een goed mens scheppen'. Hij wordt goed in onze ogen en misschien daarna in die van hemzelf en anderen. Vanuit een houding van liefde herkennen we de goedheid die de mens ten diepste ingeschapen is. Het is evengoed een manier om onze eigen afkomst niet te verloochenen: kinderen zijn we van God. Er wordt ons gevraagd: probeer rekening te houden met deze mogelijkheid als je nadenkt over correctie, als je nadenkt over opvoeding, als je iets betekent op het sportveld, als je de taak hebt om financiën te besteden; als je zoekt naar versterking van normen en waarden.
Als je de mensen aan hun eigen oorsprong kunt teruggeven heb je alleen maar winst geboekt. Het verhaal van Saul en David is er een goed voorbeeld van. Saul voelt zich bedreigd en is op weg om David te liquideren. David heeft sluipenderwijs de mogelijkheid om daar met tegengeweld een einde aan te maken. Hij wordt er zelfs toe aangezet. Maar David ziet in Saul Gods keuze voor deze mens: 'Hij is de gezalfde God, Hij is de koning van Israël. Ik zal mijn hand niet naar hem opheffen!' Deze verzoenende houding bewerkt voor een kort moment vrede tussen deze beiden. Wie goed doet, goed ontmoet.