Rauwkost

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

De armen worden hier maar magertjes getroost en de rijken worden hier rijkelijk vervloekt. Zo is dat op het eerste gezicht. De armen zullen later, ooit eens, verzadigd worden en lachen. De rijken worden nu onmiddellijk vervloekt: wee u.

Zo eenvoudig, zo witzwart kan het niet zijn. Jezus wil de mensen niet opdelen in rijke vervloekten en arme uitverkorenen. In verdrukten en verdrukkers. Dat kan niet. En toch staat het er ongeveer zo. Ongeveer.

Het gaat Jezus om gerechtigheid en dat is toch eventjes wat anders. Gerechtigheid is voor hem geen hoge en verre droom. Hij maakt het concreet, heel concreet. Hij wil rijken en armen tot gerechtigheid brengen, tot deelgenoten van het Rijk Gods.

Jezus weet wat rijken zijn en hij weet ook wat armen zijn. Daarvoor kent hij te goed zijn vaderlandse geschiedenis. Hij is een Jood met een fijn en lang geheugen. Hij weet wat armen zijn en rijken: ze stonden daar vlak voor hem. Hij zag ze met zijn eigen ogen. Hij kent de nood van de armen en de bekoring die uitgaat van de rijkdom.

De arme is vanouds een verworpenen, een outcast, een mens zonder plaats. Hij hoort er niet bij, hij is niemand. Voor alles wat aan mensen gegeven wordt, staat hij buitenspel. Hij staat daar weerloos, in de fout. En... hij heeft geen alternatief: hij kan niets eisen en niets geven. Daarmee riskeert hij ook uitgestoten te worden van datgene wat God aan mensen geven wil: gerechtigheid. En dat mag niet. Als dat nu opnieuw zou gebeuren, dan is er voor Jezus geen Rijk Gods.

Daarmee moet hij logisch gesproken ook iets zeggen over en tot de rijken. Zij staan onder een grote bekoring: zij kunnen namelijk kiezen in het leven, zij beschikken over alternatieven, zij hebben de troeven van het spel in handen. Zij kunnen zondigen! Als ze met al die troeven in hun handen steeds abondance gaan spelen en de anderen veroordelen om alleen maar miserie te spelen en te verliezen, dan klopt er iets niet. Daar zou God bij vloeken. Dan is de rijkdom misplaatst. Het is niet op zijn juiste plaats. Dan wordt het een argument om carrière te maken en een eigen status op te bouwen, los van de anderen. Dan hebben ze het eigenlijke niet begrepen. Dan hebben ze van privébezit het eerste en het laatste gemaakt. Dan zitten ze hopeloos in de fout.

De vloek die vanzelfsprekend op de arme ligt, moet worden weggenomen. En de zegen die even vanzelfsprekend op de rijke ligt, moet worden afgeschaft. Dat is Wet en Profeten. Dat is gerechtigheid.

Als we rijk zijn, leven we voortaan met een ernstige vraag.