Veranderen! (2004)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 198 niet laden
Al die mensen waren van ver gekomen. Ze hadden alles in de steek gelaten om Jezus van Nazaret te horen en om te worden genezen. Naar benenden komend ziet Jezus de menigte. Hij kijkt zijn apostelen aan en spreekt de zogenoemde zaligsprekingen die wij zojuist hoorden.
Wat was van dit alles de bedoeling?
Insinueert Jezus dat armoede - met de gevolgen vandien, zoals: honger, ziekte, ongedierte, gebrek aan onderwijs, prostitutie, kindersterfte, ellende - iemand gelukkig zou maken? Dat kunnen we nauwelijks aannemen. Jezus spreekt immers mensen toe die juist zijn gekomen om van dat alles te worden verlost. En Hij zegt hun dat ze daar groot gelijk in hebben.

DE KRACHT VAN DE ARMEN

Jezus zegt hun zelfs dat zij de hoop van de wereld zijn. Niet op de eerste plaats omdat ze op Hem af kwamen, maar om de innerlijke kracht in hen die hen deed komen. Hadden ze niet daarom alles achtergelaten en waren ze niet daarom de moeilijke tocht het gebergte in begonnen? Ze kwamen omdat ze wisten dat wij uiteindelijk allemaal in deze wereld arm zijn. Ze kwamen omdat ze hongerden en dorstten naar een verandering. Ze kwamen omdat ze huilden als ze aan het bittere lot van zoveel mensen in deze wereld dachten die aanvoelden dat het zo niet heel veel langer kan en die daarom uit zijn op een alternatief. Zij zijn het die uiteindelijk zullen lachen wanneer het zo ver is.

BEWEGING

De menigte die op Jezus af is gekomen, wordt bewogen door wat Jezus zelf beweegt. Hij kwam van de berg af, zij trekken het gebergte in; en het was op de vlakte aan de voet van de berg waar Jezus zijn hart heeft uitgebeden, waar zij elkaar ontmoeten. Jezus' beschouwingen zijn eigenlijk van die aard dat wij er eigenlijk allemaal weet van hebben. Ze vormen een geschiedenis waarvan wij allemaal wel voorbeelden kunnen vinden.
Geen wonder eigenlijk dat het zich afspeelt op de vlakte. Op de vlakte van het 'doodgewone' menselijke bestaan, waar sommigen het wél en anderen het niet willen zien. Eén ding immers maakt Jezus duidelijk: de verandering komt zonder meer. Die is ons en Hem ingeboren.

KRINGLOOP VAN LIEFDE

In de eerste lezing van vandaag, uit de profeet Jeremia, worden wij voor deze keuze gesteld: willen wij leven als een kale struik in de steppe, of als een groene, vruchtbare boom aan het water? In het evangelie worden wij uitgenodigd, uitgedaagd om in Jezus' voetspoor en kracht kansen te scheppen voor iedereen, voorde minsten het eerst, voor de armsten het meest, telkens opnieuw op de bres voor kansarmen, in instelling en bedrijf, in werk en ontspanning, in kerk en samenleving. Dan zijn ook wij 'zalige' mensen, mensen content, mensen van vrede, niet thuis in de kringloop van geweld, niet klein te krijgen maar  groeiend en bloeiend als een boom in de kringloop van liefde en gerechtigheid.