De kracht van Jezus (1998)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 198 niet laden

ZALIGSPREKING

Veel mensen weten geen raad met deze uitspraken van Jezus, die ons zijn overgeleverd onder de naam 'zaligsprekingen'. Hierin speelt zeker mee, dat wij het niet accepteren dat mensen die op een of andere manier in de knel zitten, getroost zouden moeten worden met een verwijzing naar een hiernamaals.---Ook al geloof je daaraan, dan nóg heb je niet het recht om mensen in ellende te laten: anderen niet, en jezelf evenmin. Levensgeluk moet hier en nu worden bewerkt in Christus' naam, en het eeuwig leven ligt daar doorheen in het verschiet. Maar, hoe wij wellicht met deze tekst ook tobben, uit het spreken en uit het doen en laten van Jezus blijkt, dat Hij aan de kant staat van mensen die het moeilijk hebben.

DE VERLORENEN

Lucas laat Jezus zich richten tot armen, hongerigen, mensen die huilen van verdriet en mensen die omwille van Jezus worden vervolgd. Jezus wijst die mensen met de vinger aan.--- Wij kunnen hen vandaag de dag óók aanwijzen. Wij worden immers telkens opnieuw met onze neus gedrukt op wantoestanden in onze wereld, die muurvast lijken te zitten. Het lijkt een onneembare veste. En wie eens achter de coulissen van iemands leven mag kijken, ontdekt overal wel iets en soms veel van het leed waarover Jezus spreekt.

DE HELPERS

En toch... Ik denk hier aan een verhaal uit het Eerst of Oude Testament. Het volk Israël stond na jaren in de woestijn aan de grens van het land Kanaän. Twaalf verspieders werden uitgestuurd om te kijken of het te veroveren zou zijn. Tien van de twaalf verspieders zeiden, toen ze terugkwamen, tegen Jezus: 'Het land is omringd door muren, en er zijn reuzen in het land; we zullen hen nooit aankunnen'. Maar twee van hen zeiden: 'Als God het wil, zal Hij ons het land in handen geven'. --- Zulke mensen zijn er ook nú. Tegenover de velen die zeggen: 'We kunnen er niets aan doen' staat het onafgebroken werken van kleine groepen, enkelingen, comité's, getuigenissen. Hun geluid wordt steeds sterker. Zij geloven in het 'En toch....'.

GEBORGENHEID IN JEZUS

Wij worden opgeroepen om door ons spreken, door onze manier van leven te zeggen:'Zalig, gelukkig, op de goede weg zijn jullie. Ik sta, wij staan aan jullie kant.' Arm of hongerig zijn of huilen van verdriet of vervolgd worden is geen schande. Je bent er niet minder mens om. Want een méns is arm, een méns heeft honger, een méns heeft verdriet, een méns wordt vervolgd. Ondanks én in die pijn ben je een unieke, onvervangbare mens. Ik sta aan jou kant'. Zo staat onze Heer aan de kant van zulke mensen, En daarom aan de kant van ons, als wij iets ondervinden van wat Jezus hier noemt én als wij proberen iets te doen aan de leniging van nood van anderen. Dan zegt Hij: 'Zalig, gelukkig, op de goede weg zijn jullie, ben jij'.

En slotte: vergeten wij met name niet , dat Jezus van Nazaret één werd met ons, tot in de diepste miserie. We weten, welke weg Hij is gegaan en waar die weg is geëindigd én een nieuw leven inleidde. In zijn kracht kunnen wij zeggen wat de profeet Jeremia in de eerste lezing zegt: 'Gezegend is degene die op de Heer vertrouwt en zich geborgen weet bij Hem. zoiemand is als een boom die aan een rivier staat en wortels heeft in het water.(....) Komt er een tijd van droogte, het deert zoiemand niet; altijd blijft zoiemand vrucht dragen'. Ik wens het ons allen toe.