6e zondag door het jaar C - 2004

Homilie Aanvraagmis vormelingen 2004 - 6° zondag door het jaar

Beste jongens en meisjes, Ik heb een wens voor jullie, geen valentijnswens want daarvoor ben je toch nog wel erg jong, dus dat laten we liever over aan de papa’s en de mama’s….de oudere broers en zussen….Neen, mijn wens voor jullie staat in de eerste lezing. Ik wens jullie toe dat je mag zijn zoals die boom uit de eerste lezing die geplant stond aan een rivier met zijn wortels tot in het water, d.w.z. dat je geworteld mag zijn in het geloof…

Verder zegt de lezing: Die boom heeft geen last van de hitte, zijn blad blijft groen. Komt er een tijd van droogte, het deert hem niet: altijd blijft hij vrucht dragen…d.w.z. de kracht van je geloof kan je helpen doorheen moeilijke dagen en duistere momenten…en die hebben we allemaal in ons leven.

Dié kracht van het geloof en de inspiratie van Gods geest die jullie zullen ontvangen bij je vormsel zijn het water dat je nodig hebt om goede vruchten te dragen…want er staan voor jullie beslissende jaren voor de deur. De keuzes die je de komende jaren zal maken zullen bepalend zijn voor wie je later zal zijn. Kiezen kan soms moeilijk zijn, daarom is het belangrijk dat wij voor de belangrijke keuzes in ons leven durven rekenen op Gods geest. We zitten als het ware met velen samen in de boot van het leven (thema vormselvoorbereiding) maar zonder Gods geest, zonder wind in de zeilen, blijven we ter plekke en geraken we niet vooruit…we dobberen doelloos rond zonder onze bestemming te bereiken en we missen de boeiende belevenissen onderweg.

Het evangelie van de acht zaligheden geeft ons vandaag alvast wegwijzers om gelukkige mensen te worden. Dit evangelie bevat de mooiste maar tevens ook de minst begrepen uitspraken van het evangelie. Op het eerste gezicht lijken het harde, ongelooflijke tegenstellingen alsof Jezus iemand feliciteert of gelukwenst omdat die armoe lijdt of honger heeft of vervolgt wordt….het lijkt dan bijna een belediging van deze arme mensen in moeilijke situaties…..Dus dat was heel zeker niet Jezus’ bedoeling!

Eigenlijk spreekt Jezus hier over de diepere waarden: Je zou eerst denken dat Jezus spreekt voor mensen die materieel arm zijn of honger hebben of verdriet…en er zullen daar wellicht ook zo’n mensen tussen gezeten hebben maar het is merkwaardig dat Jezus geen inzamelaktie voor hen doet maar wel zegt ‘Zalig jullie…’ wat er duidelijk op wijst dat Hij hier spreekt over een geestelijke nood….anders hadden die mensen kunnen zeggen: we zijn vet met dat ‘zalig zijt gij’ maar daarmee kan ik mijn hongerige maag nog niet vullen.

Arm zijn van geest betekent dat we los of vrij kunnen staan van wat we bezitten, dat we ons leven niet laten beheersen door geld en macht en prestige..Jezus zegt: zalig zijt gij die gedreven wordt door honger en dorst naar gerechtigheid…gij die zoekt naar de diepere levenswaarden die écht gelukkig maken en daarvoor moeilijkheden en hindernissen wil overwinnen in de kracht van Gods geest.

De zaligsprekingen zijn een uitnodiging om de waarden van het leven weer hun juiste plaats te geven. We leven in een wereld waarin mensen meer en meer geleefd worden. Het lijkt erop dat we steeds meer moeten doen en steeds vlugger…Steeds meer mensen kunnen die druk niet meer aan en lijden aan stress, overbelasting, depressie…we moeten steeds meer en we willen elkaar overtroeven…Heel veel mensen (zo hoorden we nog in het tv programma Palavra deze week) denken dat ze enkel waardevol zijn door zoveel mogelijk te doen. Dit is één van de grootste misvattingen van deze tijd die ons voortdurend wil doen geloven: ‘je bent wat je doet of presteert!’ Welnu, de waarde van ons leven valt niet samen met onze prestaties…Daarom kan ook een arme, een zieke, lijdende, gebrekkige of minder-begaafde mens heel waardevol en bijzonder kostbaar zijn! De diepste zin van ons leven ligt in ons zijn en de menselijk relationele betekenis die we voor elkaar hebben. Zoals bij een geschenk (en je zult er ongetwijfeld een aantal krijgen bij je vormsel)…Bij een geschenk is eigenlijk niet het voorwerp dat we krijgen het belangrijkste, maar vooral de liefde en genegenheid waarmee het gegeven wordt.

De zaligsprekingen zijn een uitnodiging om die waarden die ons diepste ‘zijn’ raken meer te cultiveren zoals: liefde, genegenheid, verbondenheid met God en medemens, kunnen genieten…vooral ook van de kleine dingen…bewust leren leven en de diepte en rijkdom van het leven ervaren….zodat het leven niet aan ons voorbijgaat als een snelweg tussen wieg en graf…Het kàn! Als we geworteld staan bij de rivier van het geloof met onze wortels tot in het water. Amen.