Op uw woord zal ik het net uitwerpen

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Wat kun je op een bepaald woord zitten wachten! Dat je geslaagd bent, dat de operatie gelukt is, dat je aangenomen bent, dat iemand van je houdt... Maat ook: wat kun je bang zijn voor een woord. Woorden bepalen voor een groot deel je geluk of je ongeluk in het leven. Soms zijn woorden zelfs belangrijker dan je gezondheid. Iemand was maandenlang een lichamelijk wrak geweest, altijd in bed, steeds ziek, erg moe. En toch zei die persoon: het zijn prachtige maanden geweest, want ik heb zulke fijne gesprekken gehad.

Woorden bepalen voor een groot deel je geluk of ongeluk. Het is dan ook geen wonder dat ook in de godsdienst het woord een grote plaats heeft. In het christendom zelfs een centrale plaats. Wij geloven namelijk dat God gesproken heeft. En als God spreekt, gebeurt er iets. Zo lezen wij in de Bijbel: God sprak: het worde licht; en het licht werd geboren. God sprak: laat ons de mens maken naar ons beeld; en Hij maakte de mens, man en vrouw. God sprak: Gij zijt mijn Zoon; en Jezus, de God-mens werd geboren. En Jezus zei tegen de lamme: sta op en loop, en de man nam zijn bed op en liep. En Jezus zei tegen de overspelige vrouw: ga heen en zondig niet meer; en onder het kruis zien wij haar terug als een heilige. En Jezus zei: kom en volg Mij; en zij lieten hun netten in de steek. En Jezus zei tegen de moordenaar die met Hem gekruisigd was: heden zult ge met Mij in het paradijs zijn; en de man stierf in vrede. En Jezus zei: dit is mijn lichaam; en in brood deelde Hij zichzelf uit. Gods Woord staat centraal in onze godsdienst.

Maar wij moeten eerlijk genoeg zijn om toe te geven dat de rooms-katholieke kerk hierin nog veel zal moeten leren van de reformatorische kerken. Zij hadden en hebben beslist meer eerbied voor het woord dan wij.

God zij dank hebben wij de laatste jaren meer eerbied gekregen voor Gods Woord. Maar of wij voldoende beseffen dat God echt aanwezig is in zijn woord, is nog een vraag. Zolang wij alleen maar schrikken als er een hostie op de grond valt, en niet als Gods Woord langs onze koude keren afglijdt, zitten we nog niet goed. En zolang Gods Woord niet in staat blijkt ons leven te veranderen, zitten we nog niet goed.