3de zondag C (2010)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

Geen woorden maar daden

Ik weet niet of iemand van u weet waar deze zin vandaan komt? ... Deze zin komt uit het clublied van Feyenoord. Niet dat ik nu zo'n voetbalfan ben ... en eigenlijk zou ik hier niet over Feyenoord maar over AZ moeten praten, maar na het instorten van het imperium van Dirk Scheringa, zal ik het daar maar niet over hebben. Maar goed, de tekst van het Feyenoord-lied gaat als volgt:

Ga je mee naar het stadion
Naar de club van rood en wit
Zoek een plaatsje in de zon
Waar je zo gezellig zit
Kijk ze komen op het veld
Een gejuich uit duizend kelen
Ja, je staat er van versteld
Als die sterrenploeg gaat spelen
Dan is altijd wat je hoort...
Het lied van Feyenoord
Hand in hand kameraden
Hand in hand voor Feyenoord
Geen woorden maar daden
Leve Feyenoord

Het Woord moet gehoord worden
Geen woorden maar daden is dus het motto bij Feyenoord, maar de lezingen van deze zondag (Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Korintiërs 12,12-14.27; Lucas 1,1-4; 4,14-21) maken juist duidelijk dat woorden juist wel belangrijk zijn: het Woord moet gehoord worden!
- In de eerste lezing horen we hoe de priester Ezra het Volk bij elkaar brengt om naar de Wet, de Thora, de eerste vijf boeken van de Bijbel te luisteren.
- De tweede lezing is een brief van de apostel Paulus aan - zeg maar - de parochie of het bisdom Korinte: die brief werd voorgelezen en dus gehoord.
- En het Evangelie van Lucas dat we zojuist hoorden, begon ermee dat Lucas beschrijft waarom hij zijn Evangelie heeft geschreven; en dat het betrouwbaar is en steunt op ooggetuigen: dit Evangelie wordt al zo'n 2000 jaar (voor)gelezen en gehoord.

Door te luisteren komen mensen tot geloof
Door te luisteren komen mensen tot geloof - het geloof komt uit het horen (fides ex auditu) zegt Paulus in een andere brief (Rom. 10,17). Dit geeft dus ook weer aan hoe belangrijk woorden zijn.
- Het is dan ook belangrijk dat we naar de kerk komen en daar Gods Woord horen en het uitgelegd krijgen.
- En het is ook belangrijk dat we thuis zelf in de Bijbel lezen (m.n. in de Evangelies) - of dat we thuis uit een kinderbijbel voorlezen aan onze kinderen en kleinkinderen.

Woord en Daad (Woord in Daden)
Maar alleen woorden zijn niet genoeg!
Ik was een keer op bezoek bij ouders die hun kindje wilden laten dopen. Het was vooral de moeder die het Doopsel voor haar kind wilde, maar de vader er ook achter en vond het ook belangrijk. Maar hij zei dat het kind later natuurlijk zelf moet kiezen 'of het er iets mee doet'.
Natuurlijk is dat zo. Als we volwassen zijn maken we elke dag onze (eigen) keuzes ...
Ik vroeg toen aan hem hoe hij dacht dat een kind leert bidden. Toen had hij door waar ik heen wilde. "Als het anderen ziet bidden," zei hij. Inderdaad, als kinderen hun ouders, opa's en oma's zien bidden, dan doen ze een ervaring op van wat bidden is. En zo is het ook met "geloven". We geven het geloof niet alleen door met woorden, maar ook met daden, we moeten het voordoen, voorleven!

We denken nog even terug aan het clublied van Feyenoord: geen woorden, maar daden. We weten nu dat de Bijbel aan ons leert: woorden en daden, woorden die in daden moeten worden omgezet.

Jezus zegt dat ook in het Evangelie van vandaag:
"God heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien: om verdrukten te laten gaan in vrijheid." (Luc. 4,14-21)
En heel sterk komt dit ook naar voren in één van mijn favoriete stukjes uit het Nieuwe Testament:
"Zo is het ook met het geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand: 'De een gelooft, de ander doet.' Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof." (Jak. 2,17-18 - NBV)
In de kracht van de Geest
Misschien voelen we ons als mens, als gelovige, overvraagd als we horen over de daden die van ons verwacht worden, maar dat is niet nodig: de Heilige Geest zal ons helpen!
Het zijn namelijk niet "alleen" onze daden, het is niet alleen op onze eigen kracht dat we dit alles moeten doen: God werkt in en door ons in de Persoon van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft ons gaven en talenten, geeft ons de kracht om anderen te helpen en te dienen.

Woorden en daden!