God met ons

Lieve mensen,

Weet je nog?
2 jaar geleden zongen we hier samen zes weken lang voor Haïti!
We zongen het lied van broederlijk delen en zamelden geld in onder het motto: "Geef Haïti een kans!"
En een kans kregen ze via broederlijk delen uit heel Vlaanderen.
12 dagen geleden werd de hoofdstad Porte au Prince en enkele km daarrond totaal verwoest door die verschrikkelijke aardbeving!
Dagelijks kijken we naar de afgrijselijke beelden of juist niet omdat we er niet meer tegen kunnen.
Dagelijks wordt ons hart geraakt en spreken we er over op het werk, op straat, in de vergaderingen en thuis aan tafel.

Haïti lijdt!
Een land is verwoest!
Steun Haïti via het rekeningnr 000-0000012-12 Eén nummer voor zovele organisaties samen!
Woensdag keken we naar TV 12-12 en vrijdag luisterden we ganse dag naar radio 12-12. Zovele scholen, bewegingen, groeperingen en enkelingen tonen zich solidair. Ongelooflijk wat een solidariteit er tot stand komt bij ons en over bijna heel de wereld.

Eén grote solidariteit met zo'n grote verscheidenheid.
Het is natuurlijk veel complexer dan deze enkele schamele woorden.
Toch is het een goede illustratie van één lichaam dat bestaat uit, en vooral dóór zoveel ledematen!

Heb je ook het nieuws gehoord uit Rumst waar de winkel en de woonst van de ambachtelijke bakker van "de oude kneder" verleden zondag totaal uitbrandden?
Heb je het nieuws gehoord en de beelden gezien van de stom geslagen bakker, met de krop in de keel, door de geweldige solidariteit van zijn gemeentebewoners die ook een benefit avond opzetten en allerlei acties organiseren om deze bakker zo vlug mogelijk terug aan een woonst en vooral een winkel te helpen.
Weer één grote solidariteitsbeweging met 'n grote verscheidenheid aan acties!

En te Leuven worden de poorten van AB InBef gesloten door de arbeiders. De verscheidene vakbonden slaan de handen in elkaar en heel de arbeidersgroep strijdt mee tegen het ontslag van de 263 werknemers. Wat een solidariteit! Na 14 dagen wordt er terug aan tafel gezeten om te praten en zijn de ontslagen ingetrokken...
Nogmaals, lieve mensen, het is allemaal veel complexer dan de krantenkoppen ons laten weten, maar het werkt en het leeft!

Ook in Korinthe was er 30 jaar na Jezus' dood al een heel grote verscheidenheid aan volgelingen van Jezus, aan christenen... Spijtig genoeg groeide er tegelijkertijd een grote onenigheid onder hen want vele groeperingen vonden dat zij alléén het bij het rechte eind hadden.
Daarom roept Paulus met de eerste lezing op tot, eenheid in verscheidenheid.
Daarom vraagt hij om het doel niet uit het oog te verliezen, om ieder in eigen groepering te blijven geloven wetend dat ook de anderen hetzelfde goede doel nasterven.

Is het niet vanuit zulke gedachten dat jonge mensen samen gezocht hebben naar een missie voor onze parochie?
En zei hebben die in de mooie woorden uitgedrukt waaraan we hier wekelijks herinnerd worden:
Missie
Dit is het antwoord op de vraag:
"wat is onze opdracht en waar gaan we voor in de komende tien jaar ?"

In onze kerkgemeenschap op Linkeroever
zijn alle mensen van goede wil
van harte welkom,
ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof,
en nodigen we iedereen uit om,
dag na dag,
bij vreugde en bij pijn,
en met een eigentijdse vorm en taal,
samen
het leven te vieren
omdat we geloven
dat we op die manier van het huis van God
een warme thuis kunnen maken
en een stukje dichter komen
bij de ontdekking van de hemel.

Toch schitterend dat we allemaal hieraan mogen meewerken?
Ieder met zijn talenten, ieder zoals hij gebekt is!
De woorden van Paulus, we hebben ze begrepen en slagen er al heel dikwijls in om ze te verwezenlijken. Proficiat, zou ik zo zeggen!

We horen ook een stukje uit het evangelie van Lucas.
We horen hoe Jezus terug te Galilea, naar de tempel gaat en voorleest uit de boekrol van Jesaja! Hij kiest een stukje uit, dat lijkt of het op hem geschreven staat.

Hij weet zich gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen,
om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen
en aan blinden het licht in hun ogen,
om verdrukten in vrijheid te laten gaan,
en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is.

Het stukje dat Hij leest zijn woorden van een profeet en houdt een opdracht in.
De profeten leven in de vaste overtuiging dat God door hen spreekt en het woord dat ze spreken, als het ware van Godswege is.
Maar nergens zegt Jezus dat Hij, zoals de profeten, een woord van God ontvangt en daarom spreekt.
De zovele woorden van JHWH in het oude testament zijn met Jezus' geboorte in vervulling gegaan.
Hij zelf wordt wat in het oude testament geschreven staat. Hij wordt het woord Gods met de mensen. Hij wordt de vele beloften die in het oude testament gedaan werden.
Hij wordt de Immanuël, "God met ons".

Hij wordt mens met de mensen en tegelijk God met de mensen.
In Jezus laat God aan ons zien, horen en voelen hoe Hij met de mensen wil zijn. Hoe Hij met ieder, in ieder en door ieder van ons wil zijn om zijn opdracht verder te zetten. Met de geboorte van Jezus wordt het goddelijk in de mens geopenbaard. Alleen met ons hoofd en ons hart, met onze handen en voeten kunnen wij zijn diepste verlangen, zijn droom waarmaken.
Wij zijn allemaal uitverkorenen om zijn Rijk uit te bouwen. Is dat niet fantastisch? Misschien is het pretensie hebben te denken dat we uitverkorenen zijn, maar neen hoor! Dat is werken! Kei hard werken! Maar we mogen ook zingen, vechten, huilen, bidden, lachen en bewonderen...!
Daarvoor krijgen we, hier en nu, met het Lucasevangelie, vanuit het woord dat in vervulling gegaan is, een heel jaar de tijd!