2de zondag C (2010)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

OPENINGSWOORD

Broeders en zusters, welkom. Wij gaan liever naar een bruiloft dan naar een begrafenis. Wij hebben liever feest dan droefheid.

Het eerste wat Jezus met zijn kersverse apostelen doet is naar een bruiloft gaan. En het wordt een bijzonder feest, want Jezus geeft zo'n 600 liter wijn van de beste kwaliteit.

Hij wil zijn apostelen duidelijk maken, dat het zó gaat worden, een overvloedig feest, maar eerst moet er gebeden en gewerkt worden. "Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden", zeggen wij weleens. Wie een goede wereld wil hebben, zal er ook eerst véél moeite voor moeten doen.
Zien wij de weg, die Jezus ons voorhoudt: een lange, soms moeizame weg, maar aan het einde schijnt een groot en helder licht.

Uiteraard willen wij vandaag bijzonder bidden voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.

OPENINGSGEBED

 

Laat ons bidden. Almachtige God, in een heilig verbond hebt Gij Uzelf aan ons geschonken en hebt Gij in ons uw welbehagen gesteld; zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zo ook verheugt Gij U in ons. Geef ons bij dit heilig gastmaal uw Geest die vreugde brengt in overvloed. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ... . Amen.

PREEK

 

Kinderen en jongeren stellen vaak de vraag ‘waarom?' Waarom mag ik nu niet met mijn vriendje spelen? Waarom moet ik nu al naar bed, ik heb nog helemaal geen slaap? Waarom mag ik niet met mijn vrienden uit?

Ook volwassen mensen vragen naar het ‘waarom?' van de dingen. Waarom moest hij ziek worden? Waarom z'n baan verliezen? Waarom die ruzie in de familie? Waarom moest hij nu al dood? Waarom die aardbeving in Haïti? Vragen en vragen, en de meeste keren krijgen wij geen antwoord.

In het evangelie zullen de knechten , die door Maria werden aangesproken, ook vragen hebben gehad: "Waarom moeten wij in godsnaam water in de kruiken doen, terwijl iedereen op wijn zit te wachten?

Wel, als je iets in Gods Naam doet, kunnen er onverwachte zaken gebeuren! Water verandert in wijn. Bijna drie jaar later verandert wijn in bloed. Brood verandert in Jezus' Lichaam. Hij geeft ons voedsel, dat eeuwig leven geeft.

Wij allemaal zijn geboren met de erfzonde. God hield wel van ons, maar kon niet zo goed voor ons zorgen, omdat wij zijn kinderen niet waren. Wij waren net als de kinderen van de buren. Je houdt er wel van, maar de zorg is anders. Door een klein beetje water en enkele woorden "Ik doop jou in de Naam van de Vader en de Zoon en heilige Geest" kwam de Geest van God over ons en werden wij herboren tot mensen, die kunnen leven over de grens van de dood heen. Door het eenvoudige gebaar van het kruisteken en door de woorden "Ik ontsla jou van je zonden" wordt een mens losgemaakt van het kwaad, dat hij heeft gedaan.

Als je iets niet begrijpt, maar je doet het toch, omdat het je wordt gevraagd, kan het leven vol verrassingen zitten. Als je alles doet ‘in Gods Naam' wordt je leven altijd beter en mooier. En dat geldt dus voor al die vragen, die wij aan mensen of aan het leven hebben. Ouders blijven bij hun besluit dat een kind of een jongere iets wel of niet mag. Die ziekte komt toch en wie reeds zo ziek is gaat toch dood. Maar als wij dan denken ‘in Gods Naam dan maar', wij proberen er het beste van te maken, dan wordt het toch beter.

Wij, mensen, halen onszelf een hoop onrust op de hals door ons maar niet bij de situatie te willen neerleggen. Soms moet dat ook niet. Als iemand voor een examen dreigt te zakken, kan hij alsnog zijn uiterste best doen, maar als mensen van gezag ‘nee' zeggen of ‘het leven' zegt ‘nee', dan win je meer door je er bij neer te leggen dan door boos te blijven vechten.

Natuurlijk zijn er vele uitzonderingen, die deze regel bevestigen. Wie ziek is mag alles in het werk stellen om beter terug worden. Maar je schouders zetten onder wat jij niet wilt, maar het leven wel, kan heel goed zijn.

Nog even iets over Maria. Jezus zei tegen Maria: "Vrouw, is dat soms uw zaak?" Het komt niet aardig over om je eigen moeder met ‘vrouw' aan te spreken, maar het is juist een eretitel, want in het eerste boek van de heilige Schrift, in Genesis 3, 15, zegt God tegen de slang, de duivel: "Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw". Jezus spreekt zijn Moeder nu aan als ‘vrouw', omdat haar moederlijke werk voor Hem voorbij is', maar haar werk als de vrouw, die tussen God en de duivel in staat om samen met haar Zoon de wereld te verlossen, is begonnen.

Op dit moment treedt Maria bescheiden terug om haar nieuwe taak op zich te kunnen nemen. En dat gebeurt vooral wanneer Jezus, hangend aan het kruis en ook kijkend naar Johannes, tegen Maria zegt met datzelfde woord: "Vrouw, zie daar uw zoon". Nog later schrijft Johannes in het boek Openbaring (12, 1) het volgende: "En er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren".

Maria zelf heeft ook de nodige keren dingen meegemaakt, die haar zwaar vielen. Dat zij de 12-jarige Jezus drie dagen kwijt was, en dat Hij voor haar ogen aan het Kruis werd genageld. Maar zij dacht, met véél pijn in haar hart: "In Gods Naam moet dit gebeuren".

Doen wat er van je gevraagd wordt, door mensen of door het leven, kan héél moeilijk zijn. Vragen wij Maria te hulp. Zijn wij sterk, zoals zij het was. Dan kunnen ook wij alles aan. Dan zullen er grote dingen kunnen gebeuren. Haat kan veranderen in liefde. Oorlog in vrede. Echtscheiding in hernieuwde liefde en eenheid.

Broeders en zusters, het gaat financieel niet zo heel goed met de parochie. Wonderen zijn natuurlijk ook in financieel opzicht mogelijk. Het zou mooi zijn als geldstukken van 1 euro veranderden in geldstukken van 2 euro, zoals water veranderde in wijn. Voor God is alles mogelijk, maar wij zullen met elkaar toch ook ons eigen steentje moeten bijdragen om onze kerk financieel gezond te houden. Egbert Klaassen van de werkgroep Actie Kerkbalans zal er na de communie iets meer over vertellen. SLOTWOORD
De knechten bij de bruiloft van Kana zagen iets in Jezus en zij deden wat Hij vroeg. En het water veranderde in wijn.

Wij allemaal maken dingen mee, waarbij wij onszelf afvragen ‘waarom?' Wij weten ook dat Jezus Christus de Zoon van de almachtige God is. Hij kan en weet alles. Laten wij die onbegrijpelijke dingen doen ‘in Gods Naam!' Misschien komt er dan toch nog iets goeds uit.