Evangelieprikje 2016

Als je dit verhaal aan een Antwerpenaar zou vertellen, dan is de kans groot dat hij je na je relaas antwoordt: “da Kana toch nie”. En als hij er mee bedoelt dat het toch niet kan dat iemand letterlijk water in wijn verandert, ben ik geneigd van hem gelijk te geven. Want het evangelieverhaal dat we vandaag lazen, is enkel te vinden bij de evangelist Johannes en dat evangelie puilt uit van de dubbele bodems. Wie het dus letterlijk neemt, zou de fantastische wijn wel eens weer in water kunnen veranderen. In dit verhaal schuilt een heel mooie waarheid voor elke christen nl dat Jezus ons alledaagse leven kan veranderen in een feest.

Maar waarover gaat dit verhaal? Waarom is het volgens de evangelist de moeite te vertellen dat Jezus naar een bruiloftsfeest ging? Omdat het hier niet gaat om een bruiloftsfeest van twee mensen, maar wel om de bruiloft, het feest van het verbond tussen God en mensen. Dat dit verbond voorgesteld wordt als een bruiloft is geen uitvinding van Johannes, we vinden ze ook terug in het Eerste Testament. Eigenlijk hoeft ons dat ook niet te verwonderen want ook het verbond tussen God en mensen heeft alles te maken met een liefdesrelatie, met partners die beloven elkaar trouw te blijven.

Wel, op de bruiloft van God en mensen is ook Jezus aanwezig, samen met Zijn leerlingen. Maar ook zijn moeder is er. Aanvankelijk zijn ze gasten zoals alle anderen, het is maar op het moment dat de (feest)vreugde verdwijnt, als de wijn op is dat ze een prominentere rol krijgen. En dan gebeurt er iets heel vreemd: Maria neemt twee maal initiatief. Eerst vertelt ze Jezus dat de wijn op is, maar Jezus vindt zich er blijkbaar nog niet klaar voor om er iets aan te doen. Maar Maria blijft niet bij de pakken, of in dat geval bij de kruiken of de waterbakken zitten en vraagt de dienaren te doen wat Jezus hen zal vragen. Ook het woord waarmee Jezus zijn moeder aanspreekt, is vrij ongewoon. In plaats van moeder, zegt Hij vrouw. In dit evangelie zal Hij ook bij Zijn kruisdood zo over Zijn moeder spreken. Vraag is dan ook of het hier om de persoon van Maria gaat of dat Maria symbool staat voor de geloofsgemeenschap.

Wat ik verder opvallend vind is dat het water dat gebruikt wordt eigenlijk bestemd was voor het joodse reinigingsgebruik. Is dat toeval of zit ook daar iets achter? Wil Johannes ons hier al zeggen dat Jezus de reingigingsrituelen wil vervangen door de innerlijke vreugde die Hij ons wil schenken? Er zijn er zes, toeval? Of is zes hier net geen zeven, wetende dat zeven voor volheid staat? Misschien wel, want iets verder staat er dat dit het eerste teken was, dat de “outing” van Jezus als Messias begonnen was.

Heel veel vragen dus. Maar wat betekent dit verhaal voor ons nu? Laat mij eerst en vooral zeggen dat dit voor mensen die besluiten kerkelijk te huwen een heel mooi evangelie kan zijn. Het is een mooi evangelie als de twee mensen die voor het altaar staan ook de boodschap die er achter schuilt beamen. Dat betekent dat ze geloven dat hun alledaagse leven meer diepgang maar ook meer innerlijke vreugde krijgt als ze Jezus uitnodigen en toelaten in hun (huwelijks)leven. En waarom zou Jezus vreugde brengen? Omdat Hij een leven lang met woord en daad verkondigt heeft dat God ons graag ziet, welke stommiteiten we ook allemaal kunnen uitsteken. Dat je weet dat iemand je graag ziet, kan je vreugde schenken op voorwaarde dat jij die andere ook wel ziet zitten. God mag dan God zijn, Hij/Zij blijft een gentleman die ons vrij laat om Zijn liefde al dan niet te beantwoorden. Als je er voor gaat, mag je leven vanuit het basisvertrouwen dat er altijd Iemand is op wie je kan terugvallen, die je nooit in de steek laat, wiens liefde zo groot is dat Hij – die oneindig veel groter is dan wij – zich klein wil maken om ons te dienen. Hoe fantastisch kan het leven zijn! Dat is volgens mij de vreugde van de feestwijn waar het hier over gaat. Zo bekeken is het niet alleen een mooi verhaal voor mensen die trouwen, maar eigenlijk voor alle christenen. En alsof dat alles nog niet voldoende is, deze feestwijn zorgt ook niet voor positieve bloedcontroles bij onze politievrienden. Santé dus ...