Gezinsviering (2010)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 205 niet laden

INLEIDING

Wie heeft de haren op zijn of haar hoofd wel eens geteld? Niemand? Ik ken iemand die weet hoeveel haren je op je hoofd hebt. God. God weet alles. Hij kent je door en door. En Hij houdt van je. Hij houdt van je ondanks je fouten en gebreken, ondanks je zonden. We zijn begonnen met een kruisteken. Juist aan het kruis heeft Jezus voor ons gebeden om vergeving van onze zonden. Hij telt onze fouten niet op, maar Hij trekt ze af van zijn oneindige liefde. Daarom zingen we nu een lied om vergeving.

PREEK

Ik ga jullie een verhaal vertellen, dat niet in de bijbel staat, maar een mooie oude Russische legende is.

Koning Arteban reed op zijn snelle paard door de donkere nacht. Samen met zijn vrienden Balthasar, Cas­par en Melchior had hij de oude boeken bestudeerd. Daarin stond dat er een nieuwe koning geboren zou worden op de plaats waar een nieuwe ster zou verschijnen. Ze waren ervan overtuigd dat die nieuwe ster het teken was dat de beloofde Koning geboren zou worden. Arteban had zijn huis en zijn bezittingen verkocht en kocht er drie schitterende edelstenen voor. Deze wilde hij aan de nieuwe Koning geven als teken van zijn geloof. En nu reed hij snel door de nacht om op tijd te zijn bij zijn vrienden op een afgesproken plaats.

Plotseling hield zijn paard in. Wat was dat ? Er lag een donker voorwerp op de weg. Arteban steeg af. In het sterrelicht zag hij dat het een mens was, een verbannen Jood. Aan de magere pols voelde Arteban dat de man haast dood was. Toch greep de vreemdeling nog zijn kleren vast en keek hem smekend aan. Arteban stond in tweestrijd: wat moest hij doen? Helpen en te laat komen? Hij bad om wijsheid, verzorgde de onbekende en bracht hem naar de stad. Met zijn diamant betaalde hij de herberg om de arme man te verzorgen.

Toen hij op de afgesproken plaats kwam, waren zijn vrienden al vertrokken. Daarna dacht hij na, hij was bijna wanhopig. Hij had zijn vrienden gemist; Toch ging hij verder. Weken later kwam Arteban aan in Bethlehem. Hij was moe, maar vol hoop dat hij nu zijn parel en robijn aan de Koning kon aanbieden. De straten waren leeg. Door een open deur hoorde hij een vrouwenstem zingen. Hij ging er binnen en vond een vrouw die haar kindje in slaap suste. Zij vertelde hem van de drie wijzen uit het oosten, hoe ze naar het stalletje op het veld waren gegaan, hoe ze het Kindje van Maria en Jozef aanbaden en goud, wierook en mirre aan zijn voetjes hadden neergelegd. Spoedig daarna waren ze vertrokken en ook Jozef, Maria en het Kindje waren weggegaan.

wkuipers-christus-koning-2010Plotseling klonk er een woest lawaai: het geluid van trompetten, paarden en schreeuwende vrouwen, die riepen: "De soldaten! Ze vermoorden onze kinderen!" Het gezicht van de moeder werd wit van angst. Arteban stond onmiddellijk op en ging voor de deur staan. Er kwamen juist soldaten aan met bebloede zwaarden." De aanvoerder liep voorop; Arteban riep hem zacht en zei: "Ik ben hier alleen en ik wil u deze parel geven als u mij met rust laat" . De aanvoerder greep haastig de parel en riep: "Voorwaarts, hier zijn geen kinderen" En Arteban trok weer verder, op zoek naar de Koning. Er gingen vele jaren voorbij waarin hij zocht, raad vroeg, reizend van plaats naar plaats . Hij kwam door streken waar hongersnood en armoede heerste, hij verzorgde de zieken, gaf hongerigen te eten, kleedde de naakten. Hij werd oud, toch vergat hij zijn doel niet: in zijn gordel droeg hij de robijn, en hij was vastbesloten deze aan de Koning te geven.
Na 33 jaar kwam hij, net als ieder jaar, weer in Jeruzalem. Het was in de tijd vlak voor het paasfeest. Op straat liepen de mensen allen een kant op, Arteban sloot zich erbij aan en vroeg wat er gaande was. "We zijn op weg naar Golgotha" , antwoordden zij, " daar zullen twee rovers gekruisigd worden tegelijk met een zekere Jezus. Pilatus heeft hem veroordeeld omdat hij beweerde de Koning van de Joden te zijn." Toen Arteban dit hoorde, moest hij direct denken aan de ster: zou deze Jezus de Koning zijn die 33 jaar geleden in Betlehem geboren was? Hij zei bij zichzelf: "Gods wegen zijn wonderlijk: nu vind ik de Koning in de handen van zijn vijanden, en ik kom juist op tijd om hem vrij te kopen met mijn robijn". Hij volgde zo vlug hij kon de menigte.

Juist bij de poort van de stad kwam er een troep soldaten aan die een meisje meesleurden. Toen zij de wijze zag, rukte ze zich los en wierp zich aan zijn voeten neer. "Red mij", smeekte ze, "ze hebben mij meegenomen om als slavin verkocht te worden, om zo de schuld van mijn vader te voldoen. Toe, Heer, red mij! " Arteban beefde. Tweemaal had hij de edelstenen, de tekens van zijn geloof, gegeven voor zijn arme medemensen. Nu stond hij voor een derde en laatste keuze. Hij haalde de robijn tevoorschijn en zei: "Hier heb je je losgeld, kind; het is het laatste van de geschenken die ik aan de Koning had willen geven".

Hij ging verder, de stoet achterna. Zo kwam hij op een heuvel. Daar stonden drie kruisen opgericht. Aan het middelste kruis hing een man met een doornenkroon op zijn hoofd. Deze man keek hem aan met een blik waaruit goedheid en liefde spraken. En Hij zei: "Arteban, jij hebt mij getroost en bevrijd toen ik in nood was. Jij hebt mij gered toen ik in levensgevaar verkeerde. Ik heb jouw edelstenen gekregen."Toen gaaf de man aan het kruis een luide schreeuw en stierf. Een diepe rust daalde over Arteban. Hij wist het nu zeker: "Dit is de koning van de wereld, de man die ik al die jaren heb gezocht".

De kinderen mogen nu naar voren komen om hun bloem bij het kruis te zetten.

Binnenkort gaan we weer kerstmis vieren, het feest dat Jezus geboren werd.

We vieren ook elk jaar Pasen, dan vieren we dat Jezus weer levend uit het graf is opgestaan. Vlak voor Pasen is het Goede vrijdag. Dat is de dag dat Jezus aan het kruis gestorven is. Elk jaar vragen kinderen weer aan mij: waarom noemen ze het dan Goede vrijdag? Het is toch niet goed dat ze Jezus vermoord hebben?

Waarom hebben ze Jezus eigenlijk vermoord? Zien jullie het bordje boven zijn hoofd? INRI uitleggen

Waarom noemen we het dan toch Goede Vrijdag? En waarom hangen mensen thuis een kruis aan de muur met Jezus er op ? Kijken we nog eens naar wat de misdadigers zeiden. En wat Jezus zei...

Jezus ging niet vloeken en schelden of terugslaan. Hij bleef bidden om vergeving voor de slechte mensen. Dat is geweldig, hè? Dat is pas een kunst. Jezus redt de mensen uit hun zonden. Jezus bevrijd ons van de schuld van het kwaad dat we doen.

Daarom is het kruis voor ons een plusteken geworden. Het geeft ons hoop op nieuw leven. Een nieuwe kans als we iets kwaads hebben gedaan. En nieuw leven na de dood.