Gods geheim (2010)

Wie is God? Waar is God? Hoe kun je Hem leren kennen? Is God wel een Hij?
God is een moeilijk onderwerp, want Zijn Naam -zeg ik maar even- wordt dikwijls zo vreselijk misbruikt. "God bless the USA", zei de vorige Amerikaanse president steeds vlak voor hij een nieuwe oorlog aanging. Hij deed alsof hij precies wist wie God was en dat die vast achter Amerika zou staan. Net zo zeker wist Al Qaida en haar leider Osama Bin Laden dat God -of zoals de Arabieren God noemen- Allah de oorlog wil met het Westen. Net zo zeker weten sommige fundamentalisten wat God wil, welke regels Hij oplegt en hoe mensen precies moeten leven. Ze hebben God in hun achterzak zitten en weten precies op welk moment ze Hem daaruit te voorschijn moeten halen om Hem voor hun karretje te spannen.
Maar één ding is zeker: Je kunt God niet als een konijn uit je hoge hoed toveren. Je kunt God niet spannen voor je karretje van geweld en haat tegen een ander mens, want als we in onze Heilige Schrift lezen, horen we toch totaal tegenovergestelde dingen. In de eerste lezing staat bijvoorbeeld de prachtige zin: Uit eeuwigheid ben ik gevormd. Hierin wordt zeker iets van God gezegd. Het woordje eeuwigheid wijst in de richting van God. Hij is van alle tijden en zelfs daarvoor. Hij is er. Dat ligt erg dicht bij het Hebreeuwse woord voor God: Jahwe: Ik ben er of Ik ben die ben, die er altijd is. Uit eeuwigheid ben ik gevormd. Dan moet die eeuwigheid bij mensen horen, ofwel mensen nabij zijn, zou je mogen concluderen en dat geldt dan automatisch toch voor alle mensen, voor zwarten en blanken voor Joden en moslims voor alle mensen of niet dan..? Even later staat er in het boek Spreuken: Ik was erbij toen Hij de hemel en aarde op zijn plaats zette. Ook weer zo'n prachtige zin, die door geloof en niet door machtswellust is ingegeven. God en mensen horen bij elkaar. Op een of andere manier is er een Goddelijke vonk in de mens verborgen. Het is poëtische taal, het is geloofstaal, niet te vergelijken met de taal van wetten en regels, die plat zeggen wat is of niet is. Het is taal, waarin een geheim oplicht. Gods geheim, een geheim dat mensen graag willen leren kennen, maar dat eigenlijk alleen maar te voelen is, niet eens in woorden uit te drukken is.
Op het feest van de Heilige Drie-eenheid worden we uitgenodigd na te denken over wie God is, maar wie Hij precies is, zullen we nooit helemaal weten. God kun je nooit helemaal kennen, niet in één, niet in twee en zelfs niet in drie personen. God is als een vader, zeggen we, een Vader die het goed voorheeft met zijn kinderen, die geborgenheid en houvast biedt. God is als Jezus, die in zijn leven mensen heeft aangezet tot geloof en bevrijding tot naastenliefde en gerechtigheid. Wij mensen mogen leven in Zijn Geest. De Geest van God, de Goddelijke vonk die ons mag leiden in ons leven in liefde, in geloof. De Heilige Drie-eenheid is een manier om uit te drukken hoe groot het Goddelijk geheim is, dat ons mensen nabij komt. Niet uit te drukken in menselijke woorden of in een menselijke maat. Daarvoor is Gods geheim veel te groot. Jezus laat zien, hoe God ons tegemoet komt: menselijk, liefdevol en nabij en in Zijn kerk mogen we ons nooit anders voordoen dan Hij ons heeft voorgedaan. Dat geheim van Gods aanwezigheid in Jezus zelf en in de Geest die ons wil bezielen, is het grote geheim van het leven. Door de geleerdste geleerde niet in woorden te vatten, maar wel te voelen door de eenvoudigste gelovige.
Dat wij daar iets van mogen aanvoelen.