Heilige Drie-eenheid C

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Door alle eeuwen heen hebben mensen zich beelden, voorstellingen gemaakt van God. Met alle risico's van dien. Want vaak denken mensen dat hun beeld van God het enig goede is, en zodra ze iets te zeggen krijgen, leggen ze hun beeld op aan anderen.

Maar al wat wij over God zeggen, is maar met halve woorden, en alle beelden die wij van God maken, zijn maar momentopnamen, fragmenten van een eeuwenoud mysterie.

Niet voor niets is het het joodse volk vanaf het begin verboden een beeld van God te maken, en zijn naam uitspreken doen ze bijna nooit of met heel grote eerbied: ‘Hij die is'.

Het is in Jezus tijd in het joodse denken dan ook echt ongehoord dat hij God zijn Vader durft te noemen. Of beter gezegd: Hij noemt God ‘Abba', wat zoveel betekent als ‘pappa' of ‘vadertje'. Dat vinden de vrome joden een regelrechte godslastering. Hoe durft Hij! Het klinkt als een vloek in hun oren. En zijn leerlingen, die Jezus later Zoon van de Vader gaan noemen, worden de synagoge uit gegooid en vervolgd. Maar: ‘Wees niet bang,' had Jezus hun gezegd, ‘als je je verdedigen moet, zal de heilige Geest je helpen de goede woorden te vinden'. Wanneer Jezus er niet meer was, zou de heilige Geest hun helper zijn.

Vader, Zoon en heilige Geest zijn drie namen die christenen gaven en geven aan één en dezelfde God. Aan het begin, bij de doop, en ook aan het eind van onze levensreis worden we gezalfd en gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Er zijn mensen die, als ze aan God denken, vooral de nadruk leggen op zijn schepping. God is voor hen het begin van alles, de gever van alle goeds. Maar ook degene die pijn en ellende kan overzenden. Ons lot, geloven zij, ligt helemaal in Gods hand, en we kunnen alleen maar bidden dat Hij ons goedgezind is. Van zo'n godsbeeld is best iets waar, maar veel ook niet.

Andere gelovigen zien God vooral als een geest: God woont niet op aarde, maar heel ver weg in de hemel. Daarom kun je je maar het beste uit de wereld terugtrekken, vinden zij, en al mediterend God zien te vinden.

En weer andere mensen - christenen zijn zulke mensen - geloven dat God iemand is die ons nabij is, die met ons meetrekt, en ons uitdaagt om de aarde bewoonbaar, en mensen gelukkiger te maken. Die God die met mensen begaan is, heeft zich geopenbaard, zich laten zien, in Jezus van Nazaret. Die Jezus is voor ons het beeld van God.

Gelovige mensen die God zien als een almachtige die alles in de hand heeft, zullen zich misschien bij veel dingen gauw neerleggen met het idee dat het de wil van God is. Dus valt er niks te doen.

Gelovigen die God beleven als een verre, vreemde geest, ergens hoog in de hemel, zijn geneigd de aarde te laten voor wat ze is, en zoeken hun heil niet in doen, maar in bidden.

Maar zij die in Jezus het beeld van God zien, zullen God dienen in de zorg waarmee ze mensen dienen.

Leven en geloven in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest betekent eigenlijk: in de Geest van de Zoon een Vader zijn voor elkaar.