Als ik God zeg

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Ongeveer dertig jaar geleden schreef een Franse dominicaan een zwaar boek. De titel luidde: Als ik God zeg. Wat zegt een mens als hij God zegt? Dat boek is niet geschreven voor beginnelingen. Het is gemaakt voor ‘gevorderden'. Het is psychologie en theologie. Geen goedkope bestseller. Ik heb dat boek destijds tweemaal gelezen. Ik heb toen niet alles begrepen. Ik heb echter wel begrepen, dat ik heel omzichtig moet zijn... als ik God zeg.

Vandaag is het Drievuldigheidszondag. Oef, wat een moeilijk woord. Is God dan zo moeilijk? Helemaal niet. God is de eenvoud zelf. God is helderheid. Het probleem ligt bij ons. Wij zijn namelijk niet eenvoudig en niet helder. Mensen zijn gecompliceerd en gecomplexeerd. Dat God drievoudig God is, is geen probleem voor God. Mensen worstelen met God en zijn drievoudigheid... omdat ze zelf meer dan drievoudig bestaan. En toch worden we vandaag uitgenodigd om de naam van God te spellen, om de naam van God uit te spreken. Om Hem te vereren en te aanbidden. Als christenen niet ingaan op deze uitnodiging, klopt ons hele liedje niet. Dat zou heel erg zijn en heel onfatsoenlijk. We voelen ons weinig happy als wij deze uitnodiging zomaar naast ons neerleggen. God is meer waard dan onze onverschilligheid. Me dunkt.

Er wordt verteld dat een zekere Augustinus eens bijna twee uur lang gesproken had over het mysterie van God. Een lange, lange toespraak dus. Aan het eind zou hij dan uitgeroepen hebben: ‘En als je er meer wil over weten, vraag het Hem dan zelf.' Dat is natuurlijk predikantentaal. Predikanten mogen de vragen zo scherp stellen. Dat is hun privilegie. Blijft over dat het slotwoord van Augustinus ons intrigeert: als je er meer wil over weten, vraag het Hem dan zelf. Goudwaard dat woord. God is veel meer dan een probleem, God is veel meer dan een vraagstuk dat we moeten oplossen. God is te bevragen! Als ik God zeg, spreek ik mijn vraag uit, de diepste vraag van mijn leven: wie zijt Gij, hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden?

Inderdaad, waar is God te vinden? Het antwoord is: waar je Hem binnenlaat. De vraag is: waar is God? Het antwoord is: waar Hij welkom is. Waar Hij drievuldig en honderdvuldig aanwezig mag zijn. Zoals gezegd: het probleem God is ons probleem. Het is ons menselijke probleem. Echt waar, er klopt iets niet als alle mogelijke en nodige theologische discussies ons ervan weerhouden te knielen. Als alle mogelijke geleerde redeneringen ons verhinderen het aan Hem zelf te vragen, wie Hij is. Ik besef wel dat dit goed klinkt, maar ik besef evengoed dat ik last heb om met God om te gaan. Hij is voor de moderne mens te zeer een kwestie geworden, een discussiethema. Dat is zeker fout.

Een Franse mystieke vrouw heeft ooit een lied gemaakt: Drievuldigheid die ik aanbid. De woorden van die vrouw liggen ons vandaag niet goed. Welnu, daar moeten we liefst overheen kijken. Over God moet een mens nadenken, maar hij mag er niet over piekeren. Daarvoor is zijn geheim te eenvoudig. Een mens leert God het best kennen als hij voor Hem knielt. En Hij is zo veelvuldig aanwezig.

Als ik God zeg, zeg ik aanbidding.