Drievuldigheidszondag C

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 215 niet laden
Broeders en zusters, het is niet eenvoudig om overtuigd Christen te zijn in het Turnhout van deze tijd.
Krant, radio en televisie laten niet na regelmatig aan te geven dat we een minderheid vormen.
Elke mogelijkheid tot kritiek wordt aangegrepen.
Zo hadden we eerder deze week de alternatieve eerste communieviering in een deelgemeente van Geel.
Ouders waren niet gelukkig met gespreide communievieringen voor telkens een klein aantal kinderen.
Ze besluiten dan maar bij "rent-a-priest" een priester te huren om zo de dertig kinderen gelijktijdig een feest te geven.
Mijn krant vond dit bericht voldoende voor een artikel op de derde pagina met grote foto van priester en kinderen.
En een venijnige afsluiter dat het bisdom dacht dat dit toch geen echte eerste communieviering kon zijn.
Een recent onderzoek toonde aan dat van 10 Belgen, er slechts 4 geloven dat er een God is,
en nog eens drie geloven dat er een soort geest of kracht is.
Een tien procent van de mensen uit onze stad gaat nog naar de kerk.
Religie scoort helemaal onderaan wanneer men aan mensen vraagt wat belangrijk is.
Enkel politiek doet nog slechter Sommige politiekers vinden het belangrijk om religieuze symbolen te verbieden.
Een paar verkiezingen geleden moesten zelfs alle kruisjes uit de klaslokalen waar gestemd werd verdwijnen.
We zijn echter ver verwijdert van wat de eerste Christenen moesten doorstaan.
Paulus spreekt in zijn brief aan de christenen van Rome over volharding en beproeving.
Zij werden uitgesloten, vervolgt, zelfs gekruisigd en gedood.
Dan hebben wij het toch makkelijker.
We moeten enkel over onze vrees om te tonen dat we christen zijn overstappen.
Wie ons daarbij kan helpen is de Geest - de derde persoonlijkheid van onze God.
We spreken van jongs af aan over die drie personen wanneer we het kruisteken maken.
Vader en Zoon zijn voor ons bekende begrippen.
Doch die Heilige Geest daar hebben we het wat moeilijker mee. Wie is die Geest?
In zijn afscheidsrede zegt Jezus dat die Geest diegene is die zal komen om Hem te vervangen.
Met andere woorden, het is de Geest van Jezus zelf, die als plaatsvervanger van Jezus op de aarde is gekomen.
Wat doet die Geest dan?
In de lezing hoorden we dat Hij ons Gods liefde schenkt in ons hart.

In het evangelie staat er dat Hij ons tot de waarheid zal brengen, en aan ons zal verkondigen wat Hij van Jezus ontvangen heeft.
Leven uit de Geest moeten we dus verstaan als vanuit je eigen binnenste herkennen wat Jezus zou willen
dat je doet onder de gegeven omstandigheden.
Door de Geest kan Jezus door ons allen werken. Dat geeft kracht aan zijn boodschap.
En dat geeft sterkte aan ons omdat we ons hierdoor als groep gesteund voelen.
Toch vraag je je af, of die Geest inderdaad nog met ons leeft.
Hoeveel keren spreken we ons krachtig uit tegen wat er verkeerd gaat in onze maatschappij?
De eerste Christenen zeiden wat de Geest ingaf ondanks gevaar voor hun eigen leven.
Wij leven in een wereld die onverschillig lijkt voor zijn boodschap - of zijn wij soms te weinig gedreven?
Moeten we ons niet kritischer opstellen ten opzichte van onze comfort maatschappij.
Waar een mooi huis, een mooie auto, prachtige reizen, macht en aanzien geven.
Ten koste van wat?
Moegewerkte moeders die hun kinderen in de auto vergeten,
overspannen autobestuurders die ongevallen veroorzaken en daarna in paniek vluchtmisdrijf plegen, nu en dan een familiedrama,
een maatschappij aan de antidepressiva en aan de alcohol.
Een ongelooflijke spanning tussen ons en de armen uit het zuiden, de armen uit het oosten, de armen in ons midden.
Dat kan en mag niet blijven duren.
De Vader staat voor de schepping, de Zoon voor de verlossing.
Laat ons nu het werk van de Geest uitvoeren, en niet meer zwijgen wanneer het nodig is dat we spreken, ook niet als het wat moeilijk wordt.