Drievuldigheidszondag C (2013)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

Beste medegelovigen. Dit weekend vieren we het feest van de  Goddelijke Drie Eenheid. God is drie Personen. De ene Persoon  is niet  meer of minder God dan de ander.  Voor ons een moeilijk te begrijpen  mysterie, maar we kunnen het gelovig aannemen. Vandaag zouden we de  geloofsbelijdenis van Nicea moeten bidden, u kent het wel. In deze  geloofsbelijdenis komt duidelijk de onlosmakelijke eenheid en gelijkheid  van de drie goddelijke Personen naar voren.

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle  tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit  de ware God. Geboren niet geschapen, één in wezen met de Vader. Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die  voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon  tezamen   wordt aanbeden en verheerlijkt.

Voor ons mensen blijft het moeilijk. En het is daarom zo fijn dat  Jezus ons zijn Geest geeft als wij daarom vragen. We weten dat Jezus ons  nooit iets zal opdringen. Hij zal ons niet dwingen om in Hem geloven,  en Hij zal ons niet dwingen  dat we de heilige Geest om hulp, om Zijn  gaven vragen. Maar Hij wacht er wel op, verlangt er zelfs naar dat wij  dit doen.

Afgelopen zaterdag werden van onze parochie 14 jongeren en 7  volwassenen gevormd in Heiloo. Vanaf oktober 2012 heb ik mee mogen  helpen met de begeleiding van de jongeren naar het H. Vormsel. Dankzij  dit mee mogen begeleiden, was Pinksteren voor mij meer speciaal dan  andere jaren. Ik was me weer meer bewust geworden van de 7 gaven van de  heilige Geest .Weet u ze nog? Het zijn de gaven van: Wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag en liefde voor Gods naam.

Om al deze gaven kunnen we vragen, en we zullen ze krijgen, in die mate die wij in dit leven nodig hebben. In de eerste lezing uit het boek Spreuken, horen we over Gods Wijsheid.  De Wijsheid die er al was vóór God met deze Wijsheid, de hemel, de aarde  met alles erop, en ons mensen heeft geschapen.  De laatste twee verzen  van deze lezing zijn: “Ik (de wijsheid) speelde over het oppervlak van de aarde, en het was me een genot bij de mensen te zijn”.

Gods Wijsheid wil bij ons mensen zijn, en als wij er om vragen zullen  we die Wijsheid krijgen, de  wijsheid die wij mensen aankunnen. Door  deze gaven, deze genade van de heilige Geest, kunnen we geloven. En  zoals Paulus in de tweede lezing schrijft, kunnen we door het geloof het  leven aan. Door de gave van ons geloof kon de heilige Geest  ook Gods  liefde in ons hart uitstorten en kunnen wij een hoopvol en gelukkig  leven leiden.

En voor een hoopvol en gelukkig leven, heeft Jezus ons heel wat  aanwijzingen gegeven, zoals we ook vandaag weer in het evangelie horen.  Het evangelie begint bijna met een verzuchting: “Eigenlijk wil ik  jullie, de leerlingen, nog meer vertellen, maar jullie kunnen het nu nog  niet aan”. Er is dus meer, maar wij mensen moeten er klaar voor zijn.  Maar let op, zegt Jezus, wanneer de heilige Geest komt, wanneer jullie  openstaan voor Mijn Geest, zullen jullie de volle waarheid horen en  begrijpen. Jullie zullen van mijn Geest horen wat ik jullie nu nog niet kan zeggen.  En wat Hij van Mij te zeggen krijgt is ook van de Vader. Hieruit blijkt  ook weer dat de drie goddelijke personen, een Drie Eenheid is.

Ook wij zijn leerlingen van Jezus en ook voor ons zijn de gaven van  de heilige Geest. Zo kunnen wij in het voetspoor van Jezus onze  levensweg vervolgen. Door open te staan voor de gaven van de heilige  Geest, kunnen we christen zijn zoals God dat bedoeld heeft. Jezus is  daarin ons voorbeeld, en door Jezus zullen we uiteindelijk bij onze  hemelse Vader uitkomen.

Laten we ons steeds meer in gebed tot de heilige Geest richten, om door Jezus, bij de Vader in zijn Rijk, te kunnen verblijven.

Bidden we samen:

Kom Heilige Geest, Vervul de harten van uw gelovigen, en ontsteek in ons het vuur van uw Liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. Laat ons bidden: God gij hebt uw gelovigen door de Heilige Geest  onderwezen, geef dat wij door diezelfde Geest de ware wijsheid mogen  bezitten en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden. Amen.