Enige, drievoudige God, wie ben jij?

Feest van de Heilige Drieeenheid Spr 8,22-31

 

 

Ene, Drievoudige God, wie ben jij??

 

 

 

Beste vrienden,

 

Zeg nu eens eerlijk, hoe stellen jullie je God voor? Welk beeld schiet je te binnen wanneer je aan God denkt? Ik durf met u te wedden dat meer dan 90% onder u daarbij zeer duidelijk aan een man denken.

De ons bekende beelden zijn daarbij oppermachtig. Vooral het prachtige fresco van Michelangelo in de Sixtijnse kapel, dat beroemde beeld van God op een wolk die aan de mens de vonk van het leven doorgeeft.

 

Beelden zijn ongelooflijk machtig. En ze graven zich veel dieper in ons geheugen dan woorden dat ooit zouden kunnen.

Daarbij onderlijnen de woorden die wij gebruiken uiteindelijk alleen maar de beelden die zich in ons geheugen hebben gevormd: God is Vader, Hij is Zoon en Hij is Geest – met andere woorden: in alle beelden die wij ons voor de geest halen is God een man.

En dat is totaal fout!!

Het is een misvatting waar je alleen maar kon inlopen omdat de Christenheid eeuwenlang de boodschap van een groot gedeelte van de Bijbel uit het oog had verloren.

Wie en hoe God is, en wat ik over Hem kan vertellen, komt pas volledig tot zijn recht wanneer ik de Bijbel in zijn geheel beschouw, en al de verschillende facetten, de vele gelijkenissen en al de verschillende beelden die van God werden gemaakt, samenvoeg.

Hierbij zijn vooral de boeken van het oude testament van belang! Wanneer ik het Oude Testament bekijk, dan wordt mijn aandacht al direct gevestigd op het feit dat God in de taal van de Bijbel helemaal niet mannelijk is.

De “Ruach Jahweh”, zoals de Geest van God in de Bijbel wordt genoemd, is vrouwelijk. De “Geest Gods” is in de taal van de Bijbel een vrouwelijk begrip.

Erbarmen en Barmhartigheid zijn mee van de belangrijkste Goddelijke eigenschappen. Erbarmen en Barmhartigheid zijn woorden die we in het Hebreeuws ook gewoon door het begrip “moederlijkheid” zouden kunnen vervangen. In de Bijbel vinden we minstens zo veel teksten over de moederlijkheid van God, als teksten die Hem als Vader omschrijven.

 

Eén van de mooiste, en ook van de minst bekende beelden die de Bijbel van God geeft, hebben we daarnet in de eerste lezing gehoord. Daar ontmoeten we nog een andere eigenschap van God, die ons in het boek der spreuken in de prachtigste kleuren wordt geschilderd.

Het is Gods Wijsheid die hier wordt beschreven alsof ze zelf een persoon zou zijn. En ze spreekt ons ook toe. Ze vertelt ons dat ze er overal bij is geweest: Toen God de Hemel heeft gebouwd, toen hij de aarde heeft afgemeten, toen de bronnen begonnen te stromen en de fundamenten van de Aarde werden bevestigd. Al die gebeurtenissen heeft de Wijsheid mee gestalte gegeven. In het boek der spreuken vertelt ze dat zelf, en ze doet dat in de gestalte van een vrouw.

Voor de Bijbel is de wijsheid één van de vrouwelijke eigenschappen van God! Dat moeten we wel eventjes verteren, Gods Wijsheid wordt ons door de Bijbel voorgesteld als vrouw!

De uitspraak “God is een man” klopt dus helemaal niet! De Bijbel spreekt van God als van Man en Vrouw of nog nauwkeuriger als van Iemand die man en vrouw in zich verenigt en die de geslachten overstijgt.

Onze God staat boven de geslachten, Hij is “Hij die Is”, “Hij die de ruimte en de tijd, de geschiedenis en de ganse kosmos omvat en overstijgt”. Een fantastisch en geweldig beeld. De boodschap van een God die niet unieker zou kunnen zijn.

Wanneer we ons godsbegrip door al te eenvoudige beelden, al zijn ze nog zo indrukwekkend en mooi, laten bepalen, dat missen we ganse dimensies van Gods boodschap. God is veel meer dan wat je met een beeld kan uitdrukken.

En Hij is ook veel groter dan wat je met een eenvoudige van buiten geleerde formule zou kunnen beschrijven.

Om God ook maar bij benadering in beeld te krijgen moeten we telkens weer op ontdekkingsreis gaan in de diepste verten van de Bijbelse boodschap. Daar kunnen we al die verschillende facetten van onze God ontmoeten en ontdekken.

We kunnen ze b.v. Ontmoeten in de gestalte van zijn Wijsheid. Een Wijsheid die, zoals alle trekken van onze God, getuigt van zijn oneindige mensvriendelijkheid. Dat is het hoogtepunt en de slotzin van de lezing van vandaag, en misschien is het wel één van de mooiste zinnen uit de ganse Bijbel. De Wijsheid Gods zegt van zichzelf dat het voor Haar, voor Gods Wijsheid, de grootste vreugde is om bij ons mensen te wonen. Amen.