Deel wat je hebt

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Het is vandaag Sacramentsdag. Misschien is het goed ons af te vragen: wat doen we nu eigenlijk als we dit sacrament vieren? Of: als we dit sacrament niet kunnen vieren, zoals nu, maar ons wel verbonden voelen met de eucharistie elders: waarmee voelen we ons dan verbonden?

Wanneer we dit evangelie ernaast leggen, dan springt er iets naar voren. Dit stukje uit het evangelie speelt onmiddellijk nadat de leerlingen op bevel van Jezus waren rondgegaan om te preken. Ze zijn enthousiast over hun succes. Het is allemaal best gegaan. Ze hebben het de mensen goed gezegd! Nu begint de avond te vallen, en een grote menigte had Jezus gevolgd. En ze bleven bij Hem. De leerlingen voelen aan dat dit een hopeloze toestand gaat worden. Al die mensen moeten eten. Daarom moeten ze weg. Daar moeten ze zelf voor gaan zorgen. Ze moeten naar huis gaan. Zij hebben niet voldoende voor al die mensen. Ze zeggen dan ook tegen Jezus: ‘Stuur ze weg, dan kunnen ze in de dorpen gaan eten'.

Ze hebben dus gepreekt. Natuurlijk over de boodschap van de Heer: ‘Heb elkander lief, zoals God jou liefheeft. Bemin je vijanden. Geef en je zal gegeven worden'. Dat zal wel, kort samengevat, de inhoud van hun preken zijn geweest. Maar nu de mensen honger hebben, willen ze die mensen wegsturen. Doch het antwoord van Jezus is: ‘Geeft gij hun maar te eten'.

Die zin springt eruit. ‘Jullie hebben best gepreekt', zegt Jezus eigenlijk, 'maar je preek is pas af, als je hebt gedaan wat je tegen anderen zei'. En als de leerlingen dan wanhopig zeggen: ‘We hebben maar vijf broden en twee vissen', dan doet Jezus het voor: Hij vraagt die vijf broden. En na gedankt te hebben, geeft Hij ze terug, en zegt dan: ‘Deel maar uit. Deel wat je hebt. Al is het nog zo weinig. En je zult zien: als je dat doet, is er voor allen genoeg'.

Als wij deze twee zinnen van het evangelie leggen naast de eucharistie, die wij toch nog regelmatig vieren, dan is het duidelijk wat we doen als we dat vieren, en wat we doen als we ons daarmee verbonden voelen. De Heer doet het ons voor. Hij geeft zichzelf in brood en wijn. Dit ben Ik voor u. En dit evangelie zegt ons: ‘Doe na wat Ik je heb voorgedaan. Geef wat je hebt. Doe wat je zegt. Want alles wat je tegen anderen zegt is pas volledig, als je het zelf gaat doen'.