Sacramentsdag C - 2007

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 201 niet laden
Je hebt 'eten' en je hebt 'maaltijd houden'. Misschien denkt u: dat komt toch op hetzelfde neer. Dat lijkt wel en toch zit er een groot verschil in. Eten is voedsel tot je nemen om je maag te vullen, maar maaltijd houden is veel meer dan een hapje eten. Het is ook een samenzijn met anderen, het is samen eten en samen praten, het is tijd hebben niet alleen voor het voedsel maar ook voor elkaar.
Neem gezin A: ouders en 4 kinderen. Samen eten, daar komt het meestal niet van: ieder heeft zijn geregelde en ongeregelde tijden. En als ze eens samen aan tafel zitten dan is het hap-slok-weg, de een naar zijn zaken, de ander naar zijn sport, de derde naar de televisie en de vierde naar de computer. Om met elkaar te praten hebben ze geen tijd. Zo schijnt het nogal eens te gaan in sommige huishoudens.
Maar neem gezin B: praktisch elke avond eten ze gezamenlijk en ze nemen er de tijd voor, ze zitten soms wel een uur aan tafel, want behalve tijd voor het voedsel hebben ze ook tijd voor elkaar: om elkaar te vertellen wat ze die dag beleefd hebben, soms wordt het een hevige discussie, soms een grote lachpartij. En in zo'n gezin groeit vanzelf een hechte verbondenheid en daar voelt iedereen zich goed bij.
Je hoort tegenwoordig wel eens de klacht dat het gezinsleven zo verwatert, vooral als er opgroeiende kinderen zijn, dat de gezinsleden langs elkaar leven. Maar ik ben ervan overtuigd dat die klacht heel wat minder gehoord zou worden, als alle gezinnen echt maaltijd zouden houden met elkaar, als behalve het eten ook de onderlinge communicatie alle ruimte zou krijgen.
De eucharistieviering is, symbolisch, ook een maaltijd: de maaltijd des Heren. Jezus nam brood en wijn en deelde dat voedsel en die drank met zijn vrienden. En door de woorden die hij daarbij zei werd een teken van zijn liefde tot het uiterste. En telkens als wij de maaltijd des Heren vieren dan moet dat een teken zijn van onderlinge verbondenheid en liefde.
En die verbondenheid moet zichtbaar worden in het samenzijn. We moeten wel bedenken het niet alleen gaat om verbondenheid met Jezus maar evenzeer om verbondenheid met elkaar. Die verbondenheid kan gestalte krijgen in het samen bidden en zingen, in het samen luisteren naar Jezus' boodschap en natuurlijk ook in het samen eten van het brood. Die verbondenheid komt nogal eens in de knel.
In huize Lo