33e zondag door het jaar C

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Net als in de andere jonge geloofsgemeenschappen zijn er ook in de parochie van Thessaloniki mensen die denken dat Jezus spoedig op aarde zal terugkeren. De aarde zal al vlug vergaan, denken ze, en een nieuwe wereld, het rijk Gods, zal een aanvang nemen. En dus zijn er mensen die niks meer ondernemen, want waarom zouden ze nog? ‘We hebben gehoord', schrijft Paulus daarom, ‘dat sommigen van u werkloos rondhangen, alle moeite schuwen maar zich toch met allerlei zaken bemoeien.'

Een oud boek, die Bijbel van ons, maar nog vaak heel actueel. Want zo is het in onze kerk nog heel dikwijls. Degenen die gemakshalve aan de kant blijven, nooit mee hun schouders onder iets zetten, die profiteren van de inzet van anderen, en zelf niks doen, hebben vaak de meeste kritiek. Terwijl ze nooit of nauwelijks een cent bijgedragen hebben, willen ze wel voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

‘In naam van Jezus Christus', laat Paulus weten, ‘gebieden en vermanen we zulke mensen'. Ze moeten zelf aan de slag van Hem, en niet anderen voor hen laten opdraaien.

In het evangelie leert Lucas hetzelfde. Laat je niet bang maken, zegt Jezus, door onheilsprofeten, doemdenkers en andersoortige Jehovagetuigen die zeggen op te treden in Gods naam. Laat je niet bang maken, en laat je niet zo ver krijgen dat je bij de pakken gaat neerzitten. Je moet gewoon verder leven en blijven werken. ‘Door standvastig te zijn zult ge uiteindelijk het leven winnen', is Jezus' boodschap.

Ik weet ook wel, als je om je heen kijkt, en luistert naar wat er gaande is, kun je makkelijk gaan denken dat het einde van de wereld nabij is. Hele regenwouden worden gekapt; bomen sterven af; diersoorten verdwijnen; de lucht hangt vol rommel; het water zit vol smerigheid, en mensen staan elkaar naar het leven. Om moedeloos van te worden. Maar Jezus zegt: Blijven vechten voor het behoud van de schepping, je blijven inzetten voor gerechtigheid en vrede. ‘Door standvastig te zijn zul je uiteindelijk het leven winnen'.

En dat zegt Hij ook, misschien wel juist, tegen ons, gelovigen, kerkmensen. ‘Wat ge daar ziet', en Jezus wijst daarbij op de schitterende tempel, de nationale trots, ‘wat ge daar ziet, daar blijft niks van over; niet één steen zal op de andere blijven'. Maar, zegt Hij erbij, laat je daardoor niet in de war brengen. De ene na de andere kerk gaat dicht; de sloper komt, en niet één steen blijft op de andere. Bang en bezorgd denken sommigen dat dit het eind is van het christendom. Met hun kerk wordt ook hun geloof afgebroken, denken ze. En zij wie het nooit iets waard was, mopperen dan het hardst. Maar dan ben je te laat, schrijft Paulus. Eerst helemaal niks doen, en je dan overal mee bemoeien.

En Jezus zegt: Laat je door dat alles niet bang en moedeloos maken. Als je echt gelooft, blijf je overeind in de stormen van de tijd. ‘Door standvastig te zijn, zul je uiteindelijk het leven winnen'.