als onrecht blijft knagen (2010)


Er zijn heel wat mensen die in de persoonlijke sfeer wel eens onrecht hebben ervaren. Kinderen, die in een groep onrecht ervaren, zorgen voor correctie. Wanneer iemand onterecht gestraft wordt, roepen ze: "dat is niet eerlijk". Op die manier kan soms iets recht gezet worden wat bij nader inzien niet juist was. Daarna is ook weer alles voorbij is en kan het leven weer verder kan gaan. Wanneer er niets mee wordt gedaan aan onrecht blijft dat hangen. Volwassenen dragen soms heel wat dingen mee uit het verleden, die iedere keer opnieuw kwaadheid oproepen. Vaak zijn het gebeurtenissen die niet meer goed te maken zijn omdat mensen elkaar niet meer willen ontmoeten of omdat mensen gestorven zijn. In hun blijft een pijn zeuren die niet meer over gaat. Doet zich een gelegenheid voor dat zaken opnieuw aan de orde gesteld worden, zoals bij misbruikgevallen, dan merk je hoe mensen proberen om recht te krijgen. Onrecht gebeurt overal waar mensen leven. Vaak ongewild met goede bedoelingen die achteraf toch anders beoordeeld worden. De agressie richt zich daarna niet alleen op de bewuste persoon, maar ook op de groep waar deze persoon bij thuishoorde. Zo krijgt de Kerk in onze tijd te maken met heel wat agressie waar mensen, die nu functioneren, part noch deel aan hebben. Als je dit voor ogen houdt reageer je anders dan daty je dit beschouwt als een persoonlijke aanval.

Jezus zag hoe vooral kwetsbare mensen moesten ervaren dat niet recht aan hun gedaan werd. Rechters bleken soms partijdig te zijn bij het doen van een uitspraak. Ze keken mensen soms te veel naar de ogen en pakten bepaalde personen, die verkeerd gehandeld hadden, niet aan. Veelal zie je dat bepaalde mensen het vechten moe worden en berusten in het onrecht. Toch zijn er ook die strijdvaardig blijven. Zo kende Jezus een weduwe die maar door bleef zeuren. Ze deed er alles aan om dit onrecht ook ongedaan te maken. Daarom kwam ze iedere keer weer zeuren bij de rechter totdat de man er schoon genoeg van had. Om van het gezeur af te komen, koos hij er uiteindelijk voor om aan die vrouw recht te doen. Dit gebeurde niet vanwege eerlijkheid of godsdienstigheid. Jezus verbindt daaraan de vraag: waarom zouden wij ons niet de goddelijke rechter kunnen wenden en ons lot in Zijn handen leggen. God zal luisteren naar wat een mens kwelt. Hij zal niemand aan zijn lot overlaten en er alles aan doen om recht te verschaffen. Wel moet de mensen vertrouwen hebben in God en geloven dat Hij alles ten goede leidt.

Wie met God in zee gaat merkt dat Hij op een andere manier de mens tot zijn recht laat komen. Degene die kwaad gedaan heeft zal op een bepaald moment zichzelf tegenkomen. Het geweten roert zich totdat het vrede vindt bij God. Geen veroordeling, maar bekering. Degene die onrecht is aangedaan moet zich niet fixeren op het kwaad en onrecht dat hem/haar is overkomen, maar bereid zijn om de ander een nieuwe kans te geven, ook al heeft die ander ons groot onrecht aangedaan. Het kan zijn iemand kwaad gesproken heeft over een ander en daarmee bijgedragen heeft aan een negatief oordeel over die persoon. Bidden moet niet gebeuren met de bedoeling die ander te verwensen, maar vragen dat uiteindelijk zichtbaar wordt wie je werkelijk bent. Het kan ook zijn in de relatie tussen mensen dat men alleen maar ziet wat bij de ander hinderlijk is en niet deugt. De ander daarop aanspreken zonder dialoog brengt mensen niet bij elkaar, maar drijft hun meer uit elkaar. Wanneer wij beseffen hoezeer God ons helpt en aanvaardt, dan is dat voor ons een reden om ook de ander met zo'n goddelijke liefde tegemoet te treden. En geeft ons de kracht om ook onszelf beter te leren kennen. Bidden dat God ons helpt ons om de ander te verdragen en te aanvaarden doet meer recht aan ons leven dan uit zijn op ons gelijk. Op die manier doet God op een andere manier recht aan mensen. Door mensen weer samen te brengen is God een rechter die niet genoegdoening vraagt voor onrecht, maar mensen helpt met een vredig gemoed verder te leven en het onrecht opzij te zetten. Niet altijd gemakkelijk, maar het opent wel de weg naar nieuw leven en levensgeluk.