Gods wetmatigheid, het enige echte wereldwonder!

Beste vrienden,

Onlangs was ik bij de dokter en die schreef me een door de apotheker te bereiden geneesmiddel voor, zuiver plantaardig en zonder enig nevenwerking. Werkt dat eigenlijk wel? vroeg ik hem ietwat sceptisch. Hij moest even glimlachen en vertelde me dan dat een van zijn professoren hem ooit had verteld dat het de kunst was van de arts om de patiënt zo lang bezig te houden tot de natuur hem geneest.

Sindsdien denk ik over die uitspraak na. Wij denken meestal toch dat we door het geneesmiddel terug gezond worden. En in feite genezen veel wonden uiteindelijk vanzelf. Een oeroud gezegde is toch: “wanneer je een verkoudheid behandelt, duurt ze een week, onbehandeld daarentegen duurt ze wel zeven dagen.”

Onze geneeskunde kan heel wat. In de voorbije halve eeuw werd oneindig veel bereikt. Maar in nog zoveel gevallen moet ook de beste geneeskunde nog altijd op de genezende werking van de natuur vertrouwen.  Ze kan ondersteunend werken, de genezing misschien zelfs versnellen, maar het helemaal in orde brengen kan ze dikwijls toch niet. Ook de geneeskunde moet dikwijls wachten tot de mens door de natuur wordt genezen. Wat door sommigen de geneeskracht van de natuur wordt genoemd, is voor mij als gelovige mens een verwijzing naar God, die zijn schepping niet alleen laat.

Het is pas sinds zowat tweehonderd jaar dat de mensen, overal daar waar de wetmatigheid van de natuur herkenbaar wordt, van mening zijn dat ze God daar niet meer nodig hebben. Wat een onzin!!

Het is alleen God die de wetmatigheden van de natuur garandeert. Zonder Hem zou er geen orde zijn in deze wereld. Voor Gods ingrijpen, lag er chaos over de wateren, er heerste “Tohu wa bohu” een totale chaos, staat in de Bijbel. God heeft de wetmatigheid aan de wereld gegeven, hij schenkt aan ons leven betrouwbaarheid door ervoor te zorgen dat we alle dagen opnieuw op die wetmatigheid mogen vertrouwen. Het wonder van de schepping is juist die wetmatigheid die voor orde in deze wereld zorgt, en ook de natuurwetten, die we kunnen herkennen, naar dewelke onze ganse wereld functioneert, en zonder dewelke wij geen enkele dag zouden overleven. Dat is het eigenlijke wonder: dat er Iemand is die die orde garandeert.

Het zijn wij niet, die de wereld aan gang houden. Wij kunnen het wasdom van het zaad alleen maar ondersteunen. Wij kunnen het genezingsproces van een mens alleen maar begeleiden, ons de krachten van de natuur te nutte maken om dan en daar het genezingsproces in gang te zetten waar dat anders niet meer mogelijk zou zijn geweest. Wij kunnen er dan alleen nog maar op vertrouwen dat alles dan weer langzaam uit zichzelf heelt, dat er Iemand is die die genezing laat gebeuren.

Soms moet je daar lang op wachten. En dan moet je die mensen zo lang begeleiden en bezighouden tot de natuur haar werk heeft verricht. Tot een dergelijk inzicht komen we meestal niet in een kerk. Soms moeten we daarvoor gewoon een bezoek brengen aan de dokter.  Amen