Rijk en arm. Preek voor rust-en verzorgingstehuis

In de 1e lezing zegt de profeet Amos tot de mensen van Jeruzalem én van de streek van Samaria: jullie leven er maar op los zonder dat  jullie zich het lot van arme mensen aantrekt. Verleden week ging diezelfde Amos nog feller te keer. Hij zei: jullie die rijk zijn, jullie proberen de armen in je valstrikken te lokken, jullie drijven handel met valse weegschalen, zodat de mensen minder krijgen dan het eigenlijke gewicht, puur bedrog.   Arm en rijk, brave mensen // en deugnieten  die het geld van de armen nog  hun zakken kloppen: het is zo oud als de wereld. Amos schreef dat zowat 600 jaar voor Christus, en nu 2500 jaar nadien kennen we nog altijd hetzelfde. Laat me een sterk voorbeeld geven. In 2008 kenden we de financiële crisis, d.w.z. banken die failliet gingen en de staat (= geld van de belastingbetaler) die moest bijspringen. Maar belangrijk is: waarom gingen die failliet? Wat gebeurde er?               Knappe koppen in de financiële wereld waren aan het speculeren met het geld van hun klanten en  ze namen daarbij enorme, gevaarlijke risico’s, nl: ze verhandelden geld zonder dat er geld was en verdienden op die manier enorme bedragen: 1miljoen euro per jaar was zelfs nog niet genoeg. Handel drijven met geld dat er niet eens is, dat moest vroeg of laat verkeerd aflopen, dat was een zeepbel, die vroeg of laat uit mekaar moest spatten: dat gebeurde in 2008.De een na de ander bank ging failliet of bijna failliet. Miljoenen gewone mensen  verloren hun geld, ouder mensen verloren hun spaarcenten. Dat alles leidde tot een economische crisis: enorm veel fabrieken moesten sluiten. Dat betekent enorme werkloosheid, dus armoede voor de gewone mens. De producten en dus ook het leven werd duurder, dus nog meer armoede.      Maar die knappe koppen hadden ondertussen miljoenen verdiend. Op 10-15 jaar tijd was 1% van de Amerikanen superrijk geworden en de andere 99% moest dan maar in armoede leven. Niemand van diegenen die daardoor superrijk geworden zijn, zijn persoonlijk veroordeeld, niemand van hun heeft al 1 frank moeten terug geven.                                                                                                  Er is niets mis met rijk zijn, maar wel met rijk zijn ten koste van anderen, op de kap van anderen: dat is oneerlijkheid, dat is zonde in het kwadraat.  RIJK en ARM.    De evangelist Lukas én  Jezus hebben niets tegen mensen die rijk zijn, maar wel tegen mensen die rijk worden op de kap van anderen, mensen die rijk zijn en zich helemaal niets aantrekken van mensen die met veel veel minder moeten leven en zelfs honger lijden.  Lukas geeft daar een voorbeeld van in het evangelie van vandaag: de rijke vrek en de arme Lazarus. De rijke vrek leeft in overdadige weelde en luxe, maar aan  Lazarus geeft hij zelfs nog niet de kruimels die van de tafel overblijven. Dat kan voor Jezus NIET!

Beste mensen, wij hebben hier in West-Europa en in ons land honderden jaren gekend van een kleine groep rijken (baronnen, adellijke families) en de rest van de mensen leefden in grote armoede. In de twintigste eeuw  en dan vooral na de Tweede Wereldoorlog is daar verandering in gekomen, o.a. met de sociale voorzieningen zoals: goedkopere gezondheidszorg (de ziekenkassen), betere lonen, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen. M.a.w. de kloof tussen rijk en arm werd kleiner. //   Sinds de financiële en economische crisis sinds 2008 is ook bij ons de kloof tussen rijk en arm groter geworden en blijft ook groter worden. Nog meer armen dan vroeger, al zie je het niet altijd, want het zit achter gesloten deuren.  

Beste mensen ,ik begrijp heel goed dat jullie nu zeggen: wij, op onze leeftijd, in onze situatie, wat wil je dat wij daar nog aan kunnen doen? Wij hebben maar een klein pensioentje of een uitkering, hoe kunnen wij die arme mensen helpen? En jullie zeggen dat terecht, jullie hebben daar volkomen gelijk in, jullie kunnen vanuit jullie situatie -zelf met alle goede wil van de wereld- daar niets aan veranderen, laat staan de armen helpen.  Maar….laat me toch ook het volgende zeggen: de meesten onder jullie hebben kinderen, familie; als zij tegen jullie zeggen: wij willen daar tegen vechten om dingen te veranderen, steun hen dan, zeg dan dat ze gelijk hebben dat ze daar tegen willen vechten.

Maar ik wil ook nog het volgende zeggen: in jullie situatie kan je niet meer vechten tegen zo’n situaties, kan je de armen ook niet meer helpen.....MAAR …… er bestaat nog iets anders dan financiële rijkdom, dan geld-rijkdom, er bestaat ook ‘innerlijke rijkdom’, rijkdom in je geest en hart. Ook dié rijkdom kan ‘gedeeld’ worden: iedere mens, hoe oud ook, heeft innerlijke rijkdom of noem het geestelijke of morele of spirituele rijkdom dat hij met anderen kan delen. Denk aan de mogelijkheid die jullie allen hebben om bereid te zijn naar mensen te luisteren die het moeilijk hebben:mensen moeten ook eens hun zorgen kunnen luchten, ze aan iemand kunnen vertellen, dat helpt hen! Luisterbereidheid. Jullie hebben al heel wat in het leven meegemaakt, jullie levenservaring is een rijkdom om mensen te helpen. Wij allen , ook jullie, hebben de capaciteit om mensen te troosten, op te beuren, na een tegenslag terug moed te geven. Wij allen hebben de kracht tot vriendschap, iemand speciaal te zijn voor een medebewoner. Wij allen weten hoe vriendelijkheid mensen een beter gevoel geven. Wij allen hebben in meerdere of mindere mate een gevoel voor humor die het leven wat lichter kan maken.       Het zijn een  paar voorbeelden van  ‘menselijk kapitaal’ van ‘innerlijke rijkdom’ die we met anderen kunnen delen, die we aan anderen kunnen geven.  Christen zijn ben je in àlles, niet alleen in het grote, maar ook in het zogenaamde kleine van iedere dag: er zijn voor mekaar opdat er echt leven moge zijn voor mekaar, voor mensen met wie wij dagdagelijks samen leven in één huis.