Startviering werkjaar

Een beetje shockerend klinkt het evangelie van de onrechtvaardige rentmeester.
In plaats van de onrechtvaardige rentmeester streng te veroordelen, prijst Jezus hem. Hoe moeten we deze lofprijzing verstaan? Jezus keurt niet de oneerlijke handelswijze goed.
Hij noemt hem immers uitdrukkelijk de "onrechtvaardige" rentmeester. Maar toch, zegt Hij tot zijn leerlingen, hebben jullie van deze gewetenloze bedrieger iets te leren. In een ernstige crisissituatie moet je de dingen niet op hun beloop laten. Neem daar een voorbeeld aan. In dienst van het koninkrijk van God moeten jullie met minstens evenveel doorzicht en overleg handelen.
Christenen moeten uitmunten door hun scheppende verbeeldingskracht. Van zichzelf en zijn leerlingen eist Jezus een voortdurende waakzaamheid en een scherp oog om de tekenen van de tijd te kunnen lezen.

In dienst van het evangelie moeten we nieuwe wegen en middelen bedenken om de boodschap van Jezus te brengen. En daar kunnen we alles van Jezus leren. Jezus' creativiteit munt uit door hoop.
Hij geeft het nooit op.
Concrete tegenslagen stimuleren Hem telkens weer tot nieuwe ontdekkingen. Altijd blijft Hij geloven in een betere toekomst. Hij is onuitputtelijk in het vinden van nieuwe en betere wegen.

Is dit evangelie geen prachtige boodschap om het nieuwe werkjaar te starten?
En ja, er valt weer heel wat te beleven, ook in onze kerk vandaag.
In ons bisdom vieren we het jubileumproject "Kerk onder stroom", zoals we in de inleiding verteld hebben. "Kerk onder stroom" heeft veel betekenissen. We willen de kerk onder stroom zetten, de energie opwekken om verder te bouwen aan de toekomst. We willen de kerk in ons bisdom onder de aandacht brengen.
We gaan vieren wat voorbij is, 450 en 50 jaar bouwden de christenen aan ‘het' bisdom Antwerpen. Maar we staan ook in het nu, daarom willen we de bestaande initiatieven ruimer bekend maken, mensen ondersteunen zodat ze het vol houden.
Maar er mogen ook nieuwe dingen opgezet worden, we kijken immers vooruit naar de toekomst. En we doen dat allemaal vanuit een ‘onderstroom', vanuit onze christelijke inspiratie, van Jezus, de Christus.
Hij is degene die ons de weg wijst.
We hopen alleszins dat we hier, in onze eigen parochie, mee in de stroom kunnen gaan staan, om zo mee te bouwen aan de kerk van de toekomst.

In onze parochie willen we ons dit jaar ook richten op het jaarthema ‘mensen nabij zijn'.
Zo laten we heel concreet voelen wat kerk-zijn betekent. Laat ons de handen in elkaar slaan voor een nieuwe creatieve manier van leven, waar de kleine mens weer in het middelpunt wordt geplaatst.
Ja, de zieke, gehandicapte, rouwende, oudere, ... Iedereen die met pijn, verdriet, angst of lijden wordt geconfronteerd moet onze aandacht krijgen.
Een nieuwe manier van leven waarvan de rode draad, de kern, Gods eigen naam zal zijn: "Ik zal er zijn voor U."
Als wij zo aandachtig en liefdevol omgaan met de mensen rondom ons, dan hoeft niemand meer te zeggen: Waar is uw God?
Want Hij zal te zien zijn in ons. Hij zal gebeuren.
Amen.