22e zondag door het jaar C - 2004

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 131 niet laden
Zusters en broeders,

U staat er waarschijnlijk niet elke dag bij stil, maar vandaag durf ik het u allen toch nog eens herhalen:
u bent belangrijk.
Echt waar!
U bent bijzonder waardevol.
Neen, ik wil niet vleien, en ik heb ook niets nodig.
Ik verkondig u alleen maar het evangelie.

Jezus houdt ons vandaag een gelijkenis voor, een verhaal voor gewone mensen, zoals u en ik. Een verhaal dat in zich een dubbele bodem, een rijke betekenis draagt.
Gelijkenissen willen onthullen hoe het er in Gods ogen, in Gods plannen aan toe gaat.

En zo wordt ons vandaag iets verteld over de nederigheid en over mildheid. En die twee zijn beste vrienden, ze gaan hand in hand, ze kunnen niet zonder elkaar.

Nu heeft nederigheid op onze dagen een nogal bittere smaak.
Nederigheid rijmt te vaak op zwakheid, op schuwheid, op zich door de anderen laten doen…
En toch is nederigheid de grondhouding voor een waardig evangelisch en gelovig leven.
Nederigheid is leren zien met de ogen van God zelf.
Het is de ander bekijken zoals God naar ons kijkt.
Met heel veel respect, met sympathie en een massa tederheid.
Als ons vandaag een les in nederigheid wordt voorgehouden, dan wel de volgende:
Blaas jezelf niet op in de ogen van de mensen, maak jezelf niet belangrijker dan je al bent, want je bent al belangrijk. In Gods ogen ben je een mens van grote waarde, een wonder van liefde leeft in ieder van ons, en werd er door God zelf gelegd. Bij God tel je mee, zoals je bent. Met alle kwaliteiten die je eigen zijn. Met je beperkingen evenzeer. Zoals je bent word je bemind. Ook met je tabaksverslaving. Ook met je overgewicht. Ook met je impulsiviteit. Ook met je luiheid van nu en dan.

Niet dat we daar zomaar over moeten gaan, niet dat we aan onszelf niet moeten werken, maar we zijn ten diepste wie we zijn en zoals we zijn, en zo zijn we in wezen goed.
We zijn Gods beminde kind.
En daarom belangrijk.
En daarom bijzonder waardevol.
Dat is nederigheid. Erkennen wie je bent. Aanvaarden wie je bent, en hoe je bent, ook al ontgoochelt jou je spiegelbeeld zo nu en dan. Daarin ligt het geluk verborgen.

Nederigheid gaat hand in hand met mildheid.
Niet alleen ik ben door God bemind zoals ik ben.
De mens die naast me gaat, die naast me leeft, met wie we samenleven, die we ontmoeten, die is dat ook.
Daarom hoeven we ons niet boven de anderen op te stellen.
We hebben de ander in de eerste plaats te respecteren. Dat is al een hele opdracht. We hebben de ander misschien nog meer te waarderen. Naar waarde te schatten, zoals God dat doet.
Voorbij de fouten die ons pijn doen, pijlen naar de waarde van elke mens. Naar diens gaven en talenten. En daar dankbaar om zijn. Dat is mildheid…

Iemand zei, en hij had gelijk: zonder dankbaarheid is er geen diepte in het leven.
Laten we dankbaar zijn om wie we zijn en om wie met ons door het leven gaat. En vooral gelukkig zijn om wie we zijn.
En om de mensen met wie we samenleven.
Broers en zusters zijn we van elkaar.
En buitengewoon belangrijk in Gods ogen.
Waardevol
En onvervangbaar…
Amen.