22e zondag door het jaar C - 2007

Als je rijk bent, blijf dan bescheiden
leert Jezus Sirach ons.
Bescheidenheid wordt over het algemeen als een deugd beschouwd.
Wanneer we met bescheiden mensen om gaan,
kan dat prettig zijn.
Je hoeft voor hen niet op je tenen te lopen, je mag zijn wie je bent,
je hoeft niet bang te zijn, dat er concurrentie met elkaar ontstaat.
Zowel in de eerste- als in de evangelielezing van deze zondag
worden ons wijze, algemeen menselijke lessen gegeven.
Wat hebben wij aan zo'n les hier op zondag in de kerk?
Het is zeker niet de bedoeling van Jezus
om ons les te geven in bescheidenheid,
hoewel wij die misschien van tijd tot tijd wel kunnen gebruiken.
Jezus wil ons de juiste levenshouding aanleren,
waarbij wij ons prettig voelen.
Zo is Jezus, lezen we in het evangelie,
met zijn leerlingen uitgenodigd bij een voorname farizee