22e zondag door het jaar C - 2007

Geeft Jezus ons vandaag in het evangelie een gedragscode, waaraan je je te houden hebt, wil je een goed christen zijn, of is het een spontane levenshou