Evangelieprikje (2007)

Een nieuw schooljaar begint en dus ook de discussies over wie er naast wie mag zitten. Zowel de leerlingen als de leerkrachten zoeken naar de beste plaatsen voor de leerlingen. Het verwondert u wellicht niet dat ze een andere opvatting hebben over wat de "beste" plaats is. Voor leerlingen is dat bij de beste kameraad, liefst niet te dicht bij de leerkracht. Voor de leerkracht is de beste plaats voor een bepaalde leerlingen die plaats waar hij het best kan opletten. Raar genoeg kiezen leerlingen de plaatsen achteraan, terwijl dit nu de plekken zijn waar de leraar het meest naar kijkt, de eerste rij daarentegen, daar kijkt men vaak over. De school is waarschijnlijk een van de weinige plaatsen waar nog gediscussieerd wordt over plaatsen. Als wij gewoon ergens op bezoek gaan, mogen we vaak gaan zitten waar we dat zelf willen en als dat niet zo is, duidt de gastheer of gastvrouw de plaats wel aan. Taferelen zoals we die vandaag in het evangelie lezen, zijn dan ook eerder uitzonderingen. En toch vertelt dit verhaal ons iets wat ons ook vandaag nog tot nadenken kan stemmen.

Het eerste verhaal dat Jezus vertelt roept op tot nederigheid, niet de belangrijkste plaats willen innemen. Dit is geen aanbeveling