De laatsten zullen de eersten zijn (2004)

In onze pastorie was
-want alles is nu zo goed als leeg-
een bijzondere kamer
we noemden die 'de Vaderkamer.'
Daarin staan prachtige folianten,
oude boeken met teksten van de kerkvaders.
De boeken zijn door de Bavojongeren
met zorg verhuisd en staan nu in de garage
van mijn Vogelenzangs huis.
Daarin heb ik gesnuffeld naar wijsheid van vroeger
over de dingen die vandaag aan de orde zijn.

Ik vond een tekst van Ambrosius,
bisschop van Milaan in driehonderdzoveel,
-hij kijkt vanuit dat raam, een bijenkorf naast hem,
zijn woorden waren honingzoet maar ook duidelijk-
Augustinus is dankzij zijn preken bekeerd:
In een van Ambrosius' preken las ik:
'de aarde werd voor allen gemeenschappelijk geschapen.'
'Als je toevallig rijk bent
ook al heb je er hard voor gewerkt
bedenk dan dat je,
als je iets aan de arme geeft,
je niet iets geeft dat van jezelf is
maar iets dat eigenlijk al van hem was.'

Op een andere plank stonden de preken
van de Griekse heilige Johannes Chrysostomus,
vertaald: Jan met de gouden mond.
Hij waarschuwt:
'De rijken zijn degenen
die zich het eerste van allen
van de goederen die voor allen bestemd zijn
meester hebben gemaakt'
Ja, die oude kerkvaders konden het mooi zeggen
en hun boodschap is nog eigentijds ook.

Het probleem van de verhouding rijk/arm
zit overal tussen en achter.
Het is ook heel gevaarlijk
als sommigen proberen in bezit te nemen wat van allen is,
het resultaat is oorlog en vechten