Evangelieprikje 2016

“Doe wat je kan om door de nauwe deur te komen”, dat zegt Jezus tot ons vandaag. Met andere woorden: we moeten zien dat we niet te breed zijn om door de deur te geraken. Eigenlijk roept Jezus ons dus op om op “geestelijk” dieet te gaan. Omwille van gezondheidsredenen maar ook een deel omwille van ego zijn er heel wat mensen die vandaag op dieet gaan. Diëten kan je op verschillende manieren doen, ook over de duur van je dieet kan gediscussieerd worden, maar toch is er iets wat bij elk dieet terug keert. Vooreerst zal elke diëtist je er op wijzen dat er geen wonderdieet of een ander wondermiddeltje bestaat dat je zonder moeite voor altijd een slank figuur geeft. Altijd weer zal het een inspanning van je vragen. Ten tweede zal elke diëtist je oproepen om evenwichtig, gezond en gevarieerd te eten én te bewegen. Eigenlijk is het bij het geestelijk dieet waartoe Jezus ons vandaag oproept niet anders: ook hier geen wondermiddel, ook hier zal evenwichtig, gezond en gevarieerd ‘geestelijk voedsel’ en ‘beweging’ belangrijk zijn.

Laten we beginnen bij ons geestelijk voedsel. We krijgen vandaag heel wat prikkels en informatie over ons heen, wat pikken we op en waar voeden we ons mee? Voeden wij ons met de gedachte dat het ieder voor zich is of laten we ons nog aanspreken door Iemand die zich als Brood brak om voedsel te zijn voor de mensen? Voeden wij ons ego met wraakgevoelens of voeden we ons met liefde die vergeving mogelijk maakt? ...In het gewone voedsel zit het probleem bij het te veel aan suikers. Ook in ons geestelijk leven zijn er veel zoethoudertjes, die ons loom maken en ons in de zetel houden als we zouden moeten in beweging komen omdat er onrecht gebeurt. Daarom: is het evangelie en ons gebed dagelijks brood voor ons? Ik weet het, veel mensen zullen beweren dat ze daar geen tijd voor hebben, dat ze toch in het week-end naar de mis gaan enz... Dat zal wel waar zijn, maar als er tijd is voor voedsel voor het lichaam, kan er dan ook geen beetje tijd gemaakt worden voor geestelijk voedsel of slikken we gewoon de voorgekauwde fastfood van media en reclame? Blijven we open mensen die durven vertrouwen en geloven, of worden we gesloten mensen met vooroordelen? Samenkomen om eucharistie te vieren kan natuurlijk doorgaan als geestelijk voedsel, maar geen enkel dieet brengt op als je het maar één uur per week zou volgen. Een dieet is iets wat je dagelijks moet volgen en wat –indien mogelijk – best uitgroeit op een manier van leven. De Bijbel en het dagelijks gebed zijn dus onontbeerlijk als dagelijks geestelijk voedsel.

Ook belangrijk bij gelijk welk dieet is voldoende bewegen. Onze geloofsgemeenschap bestaat nu vooral uit oudere mensen, je zou dus kunnen verwachten dat het bewegen iets moeilijker ligt, maar toch ... Het blijft me verbazen hoeveel uren en energie “oudere” mensen steken in het verenigingsleven, in vrijwillerswerk, in parochie-opbouw. Als we al die inzet zien moet ons dat dankbaar stemmen. Terzelfdertijd is het ook een uitdaging zo te worden(te blijven). Het geestelijk bewegen betekent eigenlijk dat er iets of iemand is die ons in beweging zet. Voor christenen is dat uiteraard de figuur van Jezus Christus, altijd weer maant Hij ons aan uit onze eigen cocon te breken en op weg te gaan met en naar de ander. Altijd weer roept Hij ons op medemens en naaste te worden, ook en vooral van mensen die uit de boot lijken te vallen.

Zoals het bij echte diëten ook gaat, zo is het ook bij het geestelijk dieet: het vraagt inzet, constante inzet, maar soms heb je wel eens een zwak moment. Soms is de verleiding te groot en dan geef je eens toe. Dat is natuurlijk jammer, maar als je daarna de draad weer terug op neemt, zal de schade beperkt blijven. Belangrijk is dat de intentie er is en dat die meestal omgezet wordt in daden. Een dieet kan lastig zijn, maar wie het aandurft, moet toegeven dat wanneer er wat kilo’s af vallen dat ook tot een verbetering van je leven leidt, zo is het ook met een geestelijk dieet, soms lastig, maar zeker de moeite waard. Als we ons kunnen bevrijden van veel bijkomstigheden en terug kunnen keren naar de kern van ons mens-zijn namelijk medemens zijn, dan zal dat ons leven zeker verrijken. Allen op dieet dus nu, want vroeg of laat staan we voor die nauwe deur.