straal van vreugde

 

 

Lucas maakt het ons niet gemakkelijk vandaag. Ik word er zelfs een beetje bang van, moedeloos. Heeft het wel allemaal zin, is het ooit mogelijk om nog gered te worden. Waar is de barmhartigheid van God? Ligt de lat niet te hoog...

Om dit citaat te verstaan is het goed is om iets te weten over Jezus' tijd, de gedachten die er heersten.

Het begint al met de vraag die wordt gesteld, hoeveel zullen er gered worden. Niet direct de vraag die ik hier heel veel hoor. Maar in die tijd leefde de gedachte zeer sterk dat het einde van de wereld nabij was. En dan is het toch belangrijk om te weten wie er gered zou worden. In de vraag kun je al horen dat de verwachting is dat het aantal slechts klein zal zijn. En we kunnen veronderstellen dat enkel Joden gered zouden worden, want zij zijn toch het uitverkoren volk.

 

Jezus antwoord is ontwijkend maar toch corrigeert het die gedachte. God zelf zal wel bepalen hoeveel mensen er gered zullen worden en het al of niet Jood zijn speelt daarbij helemaal geen rol. Het is veel belangrijker om zich in te zetten, om elk met zijn mogelijkheden mee te werken aan een wereld waar elke mens het goed heeft. En dan speelt het geen rol of men tot het uitverkoren volk behoort of niet. Dan kan iedereen gered worden. Jezus roept dus op om niet teveel voort gaan op wie je bent door geboorte, je moet niet staan pronken met wat je gekregen hebt door je afkomst, neen je moet het zelf doen, het is je eigen verantwoordelijkheid. Doe je het goede of niet?

En wat is dat goede dan wel, wat moeten we doen? Dat zegt Paulus in zijn brief aan de Hebreeën en dus ook aan ons: bewandel rechte paden en wees niet bang!! Met dat citaat wijst hij eigenlijk naar Jesaja, waar we ook lezen wat er gebeurt wanneer God op aarde komt, hoe het is in het koninkrijk van God, de wereld zoals God die droomt: ' blinden zullen weer zien, doven weer horen. Wie kreupel loopt, spring als een hert, wie stom is, zingt het uit. Water borrelt op in de steppe, beken ontspringen in het dorre land. Gloeiend zand verandert in een meer, uitgedroogd land in een bron....

En zo gaat het nog een eindje door, met andere woorden waar er geen hoop maar is, alleen maar verdordheid daar brengt god hoop op een overdonderende manier.

Maar Jesaja beschrijft ook hoe het zal zijn met de mensen die meegewerkt hebben aan dat rijk van God, aan zij die mensen hoop hebben gegeven: 'ze stralen van vreugde voor altijd, alle leed is geleden, alle zorgen zijn verdwenen'

Jammer genoeg vind ik zo weinig vreugde en hoop juist bij die mensen die beweren Christus te volgen...

Ik hoop dat ik bij jullie die vreugde en die hoop elke dag opnieuw mag beleven en vinden.

'Bewandel rechte paden en wees niet bang' 

Het weze zo