God is altijd on line bereikbaar - ook zonder GSM

4e zondag van de Advent      Cyclus C         2012 (23.12.)                           Micha 5, 1-4a

                                                                                                                        Lk 1, 39-45

 

 God is altijd on line bereikbaar - ook zonder GSM

 

Beste vrienden,

Nog maar één keertje slapen en dan is het weer Kerstavond en vieren we in de nachtmis de geboorte van Jezus. Het komt dit jaar toch allemaal zo kort opeen. De vierde kaars op de Adventskrans is amper aangestoken, en dan lichten overal ook de lichtjes op de kerstbomen al op. Zo kan je de Advent dit jaar als een weerspiegeling zien van de korte levensduur van onze moderne consumenten- en communicatieelektronica, die juist in deze dagen ook weer hoogtij viert bij de eindejaarsgeschenken. Gelijk waarheen je kijkt, op reclameborden, in dag en weekbladen, op TV en in de etalages, de reclame voor smartphones, laptops en tablet computers springt je bijna in het gezicht. Het is net of er nog maar één enkel onderwerp is: een snelle en goedkope verbinding naar alle mensen ter wereld mogelijk en ook wenselijk te maken. En dat natuurlijk in kleur, met beeld, en natuurlijk ook met klank.

Zeker, zonder GSM kunnen we bijna niet meer. Ze worden steeds veelzijdiger en krachtiger, en daarom nemen ze ook zo’n prominente plaats in bij de jaarlijkse Kerstaankopen. Tenslotte moet iedereen toch altijd bereikbaar zijn! Wie in zijn beroepsleven succes wil hebben kan zich zelfs niet meer veroorloven om zonder dat wonderding op verlof te gaan. Voor wie niet met zijn tijd meegaat wordt het dan soms tijd dat hij gaat – door toedoen van zijn baas.

Gewoon al het idee van motorpech onderweg en dan geen GSM bij de hand te hebben dat is voor de meesten onder ons toch al een echte catastrofe. Zelfs de jeugd voelt zich zonder dat toestel maar „half“; hoe zou je anders aan een nieuw vriendje of vriendinnetje kunnen geraken – liefdesbrieven worden toch nog maar alleen in SMS taal of per MMS verstuurd samen met kleine video clips die de tijd van wachten op elkaar verkorten.

Maar moet dat dan werkelijk allemaal? Is het echt wel nodig dat onze jongeren al een bankkrediet zouden opnemen om met die Hype mee te kunnen doen?

Ik geef toe, ik heb ook een smartphone. Mijn bereikbaarheid kan misschien een kleine hulp zijn voor de ene of de andere persoon met problemen. Maar ik merk toch ook dat ik me door dit apparaat niet wil laten beheersen en op die voortdurende reclamecampagnes die ons telkens weer omarmen en aanzetten tot het kopen van het nieuwste model, daarop wil ik niet ingaan. A propos omarmen! In het evangelie van vandaag omarmen zich ook twee mensen: Maria en Elisabeth. Dat is een heel andere en een veel intensievere verbinding dan je met een GSM ooit zou kunnen verwezenlijken. De ontmoeting tussen Maria en Elisabeth is zo intensief dat er zich in hen iets beweegt. De kleine Johannes springt, zo hoorden we, van vreugde op in de schoot van zijn moeder. Deze ontmoeting is echt leven! Maar om zoiets te kunnen beleven moet ge u eerst op weg begeven. Voor Maria was het een verre weg die ze had afgelegd om haar vreugde te delen. Maar wat doen we niet allemaal vanuit een gevoel van vreugde en begeestering. Tenslotte ging het er hier om nieuw leven kond te doen – en dat niet alleen in de biologische betekenis. Er zijn hier twee kinderen, twee heel bijzondere kinderen, die erop wachten het licht van de wereld te kunnen zien. God grijpt op zijn manier in de wereld in; op zijn unieke en bijzondere manier maakt Hij een verbinding met ons mensen – en dat trouwens ook in kleur, beeld en klank. Johannes zal de mensen uit de stad naar de eenzaamheid van de woestijn roepen. De andere, Jezus, zal de mensen overal daar gaan opzoeken waar ze zich bevinden. Beide “Godskinderen” zullen, elk op hun manier, elk naargelang zijn eigen mogelijkheden en trouw aan hun opdracht, de verbinding met God verwezenlijken. Johannes eist boete en omkeer; Jezus vraagt om navolging in zijn voetstappen. De ene wijst de weg en de andere is de weg. Twee belangrijke boodschappen op deze 4e zondag van de advent. Boodschappen die we in de loop van het kerkelijk jaar nog dikwijls zullen horen.

Boodschappen die belangrijk zijn omdat ze tot ontmoetingen en tot nieuw leven leiden. Boodschappen die we, alleen al om die reden, niet genoeg kunnen horen. Amen