4e zondag van de Advent

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 459 niet laden

Overal waar je deze dagen komt is men druk in de weer met alles klaar te maken voor Kerstmis. De boom wordt binnengehaald, de lichtjes ontstoken en het stalleke geplaatst.
Ook in de liturgie worden we opgeroepen ons klaar te maken. De eerste kerststal moet ons hart zijn. Daar vooral moet er plaats gemaakt worden. Is het niet vanzelfsprekend dat enkele dagen voor de geboorte van een kind alle ogen zich richten op de moeder?

Zo is het ook in de liturgie van deze zondag: onze ogen worden gericht op Maria. Voor haar wordt het vierde Adventskaarsje ontstoken. Kaarsje van het bidden: bidden met Maria. Haar beeld staat in de Adventskrans.
Een moeder in verwachting" drukt wellicht het mooist de grondhouding uit van de mens in de Advent.
Wachten, zonder te zien, maar zeker zijn dat het komt, want ze weet: het kind groeit in haar, zeker en onstuitbaar. Maar ze kan het niet zien. Ze weet niet hoe het zal groeien, hoe het zal spreken en handelen. Hoe het zal eindigen.
Dit is de rijkdom van Maria's geloof: uitzien en wachten zonder te zien. Na zijn verrijzenis zal Jezus tot de leerlingen zeggen: Zalig die geloofd hebben, zonder te zien.
Maria is daarvan het oerbeeld. Elisabeth prijst haar Zalig. Zalig gij die geloofd hebt dat tot vervulling zal komen wat er vanwege de Heer gezegd is. Zoals Maria uitziet naar het kind, zo moeten we uitzien naar Kerstmis. Geloven dat het ons veel meer kan geven dan gezelligheid en lekker eten. Geloven dat God in ons leven wil binnentreden met zijn vrede en vreugde. Dat Hij in ons geboren wil worden. Bidden is de taal van het geloof spreken.

Ook staat de liturgie stil bij de plaats waar het kind zal geboren worden. Gij Bethlehem Efrata, het kleinste onder Judas geslachten. Uit u zal geboren worden, hij die over Israël moet heersen. Hiermede wordt aangegeven dat het kind een bescheiden plaats kiest om geboren te worden, zoals Hij heel zijn leven de minste plaats zal kiezen. Niet in het machtige Jeruzalem zal het gebeuren maar in Bethlehem, de bescheiden plaats. Kerstmis is het feest voor de gewone kleine mensen.

Zoals toen zo is het ook nu: de geboorte van het kind kan maar plaats vinden waar bescheidenheid aanwezig is. Ik ontmoette een man: hij zat volop in de miserie. Te midden van zijn ellende zei hij: "Er is maar een lichtpunt in mijn leven. Ik heb God terug gevonden".
God laat zich niet vinden in de pracht en de praal van het moderne Jeruzalem, maar in de bescheidenheid van het Bethlehem van onze wereld.