Een nieuwe start (2009)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 205 niet laden

INLEIDING

Zalig nieuwjaar allemaal. Nu denkt u misschien: pastoor, u bent in de war. Het duurt nog een maand voor het 1 januari is. Nee, ik vergis me niet met deze wens. Want vandaag gaat het nieuwe kerkelijke jaar in. Het thema dat ik aan deze viering wil meegeven is daarom: een nieuwe start.
We moeten vaak een nieuwe start maken in ons leven als we weer eens wat verkeerd gezegd of gedaan hebben. Als we de goede sfeer of relatie verbroken hebben. Als we verwarring, verdriet en duisternis veroorzaakt hebben. Van God mogen we een nieuwe start maken. Bidden we daarom een gebed om vergeving.

AANSTEKEN VAN DE ADVENTSKRANS.

De nieuwe start gaan we symboliseren door het aansteken van de adventskrans.

Lector:
Vader van ons allen
Wij hebben licht in ons midden geplaatst.
Verlicht onze gezichten,
ook als het duister wordt
en alles even grauw lijkt.
Licht ons bij,
zodat we elkaar niet uit het oog verliezen.
Dan kunnen we beter zien
wat ieder van ons nodig heeft.
Geef ons uw licht, telkens weer.

INLEIDING OP DE EERSTE LEZING

Lector:
In de eerste lezing horen wij de profeet Jeremia spreken. Jeremia leefde in een tijd van onderdrukking en ballingschap. De Babylonische koning Nebukadnessar had in Jeruzalem een koning aangesteld van wie het volk veel verwachtte. Koning Sidkia. Maar deze koning viel tegen. Hij was niet rechtvaardig en eerlijk. Jeremia spreekt de mensen moed in door te voorspellen dat God eens een nieuwe koning uit het geslacht van David zal aanstellen. De naamsverandering van Jeruzalem is een woordspeling op de naam van koning Sidkia. In een vertaling gaat zo'n woordspeling helaas verloren.

PREEK

- vol verwachting klopt ons hart
- wat staat er tegenwoordig op het verlanglijstje van een kind? ...... een Wii, een I-pod, een mp-3 speler, een mobieltje, een play-station..
- wat staat er op het verlanglijstje van een man van 40 jaar? Goed werk, een mooie auto, een eigen huis, mooie vakanties......
- wat staat er op het verlanglijstje van een weduwnaar van 75 jaar? .....Ik dacht: een beetje gezondheid en een rustig levenseinde. Maar een oude schipper riep eens door de kerk: "meer AOW." En op het verlanglijstje van dit jaar van een werknemer van 55 zal staan dat hij of zij met 65 AOW krijgt.

- wat staat er op het verlanglijstje van Jezus? Ik denk heel andere dingen.

- wij verlangen dingen die zo kapot gaan of die we niet blijvend bezitten
- Jezus verlangt naar dingen die eeuwig blijven.

- profeten hadden ook zulke verlangens. Ze droomden van een nieuwe wereld en spraken daarover.
- deze profetie is als een licht in de duisternis: het verlangen, de profetie geeft uitzicht, hoop en moed.

- profeten van deze tijd: nobelprijswinnaars, onderhandelaars in oorlogslanden, vredesactivisten, bisschoppen en missionarissen die opkomen voor armen en ontrechten..

- wereld heeft mensen nodig die idealen koesteren. Die niet bang zijn, niet schrikken van de dingen die in de wereld gebeuren, die rust vinden in hun geloof, in henzelf. Die wel waakzaam blijven. Die goed opletten wat er allemaal gebeurt, die niet in slaap gesust worden door verdovende middelen zoals comfort, luxe, automatisering, een overvloed aan ontspannende tv-programma's, etc..

Jezus zegt in het evangelie vandaag: "Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven.... Blijft te allen tijde waakzaam en bidt".
Hoe kunnen we dan in het razende ritme van het moderne leven waakzaam zijn en bidden? We kunnen toch niet als kluizenaar gaan leven?
Laten we een vergelijking maken: wanneer je iemand liefhebt, is je hart altijd waakzaam. En in afwachting van de persoon die je bemint, is iedere minuut zonder de ander toch in functie van hem of haar. Het is eigen aan de liefde om te waken. Hij hoeft geen moeite te doen om wakker te blijven, want zijn gevoelens houden hem overeind, klaar voor het ogenblik van de ontmoeting.
Dat gebeurt ook in een gezin. Wanneer iemand van het gezin ver weg is, leven de anderen in de verwachting van het weerzien. En wanneer iemand naar zijn werk is gegaan en aan het eind van de dag weer thuiskomt, is er de blijdschap van de terugkeer. Als de ouders een beetje rust nemen, wanneer ze een ziek kind verzorgen, dan waakt hun hart terwijl ze slapen. Bij het minste gerucht zijn ze weer klaarwakker.
Kinderen die hun schoen gezet hebben of met pakjesavond naar bed gaan, slapen ook heel onrustig. Ze zijn vroeg wakker om te zien of de Sint gekomen is.

Wie Jezus bemint, handelt ook zo. Alles staat in functie van Hem. In het doen van de wil van God op elk moment van de dag kunnen we Hem ontmoeten. En eens zal er de grote ontmoeting zijn op de dag waarop Hij komt.
Heel het dagelijkse bestaan wordt zo een wakend en biddend bestaan, een stilzwijgende samenspraak met God.
De glimlach die je iemand schenkt, het werk dat je doet, de auto die je bestuurt, het eten dat je klaarmaakt, de activiteit die je organiseert, de traan die je huilt met je broeder of zuster die lijdt, het instrument dat je bespeelt, het artikel of de brief die je schrijft, de blijde gebeurtenis die je feestelijk deelt met anderen, het kledingstuk dat je schoonmaakt... als je het doet uit liefde, dan doe je het ter voorbereiding op de komst van Christus.

Om waakzaam te zijn en altijd te bidden, moeten we dus in de liefde zijn. Dat betekent: Hem beminnen door zijn wil te doen en iedere naaste te beminnen die ons pad kruist.
Zo kunnen we ook in deze hectische tijd altijd waakzaam zijn en bidden.

De wereld heeft mensen nodig die het licht brandend houden. Die zelf licht in de wereld zijn.
- verschillende bijbelteksten spreken hierover:
Filippensen 2:15 Zorgt dat ge onberispelijk en ongerept zijt, als onbesproken kinderen van God onder een slinks en ontaard geslacht, waarin gij schittert als sterren in het heelal.
Mattheus 5:14 Gij zijt het licht der wereld.
Efeziers 5:8 Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht,
1 Thessalonicensen 5:5 Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis.
- dat wij die mensen zijn, dat is mijn wens die ik op mijn verlanglijstje zet.