De prijs van de angst

Predikanten die dreigen met hel en verdoemenis hebben hun tijd gehad. Hun bedoeling was om geloof en dus vertrouwen te verkopen, maar het effect van bedreiging was: nog meer angst en daar kan geloof niet wel bij varen, is zelfs tegengesteld daar aan. Na de donderpredikanten zijn er anderen die de stijl hebben overgenomen om er wel bij te varen. Er zijn heel wat producten op de markt die je het beste verkoopt aan mensen die bang zijn. Dat begint bij de verkoop van amuletten en dat soort spul, hoe duurder des te meer bescherming. Verder sluiten we een overlijdensrisico-verzekering af en schaffen een huiskluisje aan, autoalarm en dievenklauwen, want gespuis loert alom. De angst voor aantasting van de gezondheid is nog veel groter en de winsten daaruit dan ook veel ruimer: controle, injecties, vitaminetabletten en verder lotion die haaruitval of rimpeltjes moet voorkomen. Hoe groter de schrik, des te meer mag het kosten. Sommige gevaren zijn reëel en voorzichtigheid is geboden. Maar ook staat vast dat de verkoper die het gevaar onopvallend weet aan te dikken, meer verzekeringen verkoopt. We spartelen tegen. Toch weten we heel goed dat een verzekering tegen de vergankelijkheid niet te koop is.

We zien om ons heen dingen gebeuren waarvan de bedreiging niet valt weg te praten. Het aantal oorlogen is alleen maar toegenomen, natuurrampen ook al niet minder dan voorheen en zelfs zonder dat zien we het onheil op kleinere schaal dikwijls heel dichtbij: ziekte en dood onder familie en vrienden, ruzie en tegenwerking, onherstelbare breuk in relaties. Er komt in ieders leven wel een moment waarop de vraag zich opdringt: Wat is de betekenis van dit alles? Het antwoord is koel en nuchter: Leer leven met de zekerheid dat alles vergankelijk is, dat daar met de beste wil van de wereld niets aan te veranderen valt. Wat we eigenlijk al lang weten wordt ons vandaag nog eens voorgehouden om die werkelijkheid niet weg te duwen alsof ze te ontlopen zou zijn.

De gelovige wordt zelfs onomwonden op die vergankelijkheid gewezen, maar krijgt er meteen bij te horen dat daarin geen reden tot angst ligt. Het inzicht dat alles om ons heen vergankelijk is evenals wijzelf vraagt om uitzicht .Pas als die vraag er is kan er opening ontstaan naar vrede en gerechtigheid. Dat is ook de betekenis die besloten ligt in de oproep tot "de vreze des Here"? Die vreze des Heren had niets met angst te maken maar alleen met de goede raad om met God en zijn bedoeling met de mens steeds rekening te houden. Rekening houden met iemand vraagt om respect, waardering en dankbaarheid, geen angst?

Vandaag een oproep om in de harde werkelijkheid een impuls te vinden niet tot angst maar tot geloof en vertrouwen in het doorbreken van Gods wereld van vrede en geluk. De angst om bezit te verliezen mag plaats maken voor het vertrouwen dat je in Gods wereld zelf meer waard bent dat alle materie, ook al heb je nooit iets gehad. We bang is om een moment van zwakheid te tonen, wie nu elke traan meent te moeten verbergen, mag uitzien naar een wereld waar juist de treurende als de sterke wordt aangewezen. Wie bang is om macht te verliezen, kan de angst afleggen, want in het Rijk der hemelen wordt je niet minder hoog geacht wanneer je macht hebt verloren of nooit macht hebt gehad. Daarom lezen we: Als je de vergankelijkheid hebt onderkend en ervaren, grijp dan naar het geloof en vertrouwen in onvergankelijk heil dat daarin wordt aangeboden.

De marktprijs voor onze angsten is hoog, heel hoog, de prijs voor een gerust gemoed is slechts die van gratis aangeboden vertrouwvolle overgave, zich nooit door God vergeten te weten, geloof noemen we dat ook, niet meer, maar ook niet minder.

Amen.