Het is volbracht

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
"Het is volbracht", riep Jezus aan het kruis. Hij boog het hoofd en gaf de geest. Maar wat is volbracht bij de dood van Jezus? Volbracht is die urenlange foltering. Volbracht is het werk van de beulen. Volbracht heeft Hij de wil van de Vader. Volbracht heeft Hij zijn aardse levenstaak. Maar datgene waarvoor Jezus zich een leven lang heeft ingezet, dat is nog niet volbracht. De heerschappij van God over de mensen, de vestiging van het Rijk Gods als een rijk van vrede en gerechtigheid, dat is nog niet volbracht.

In het evangelie van Marcus lezen we: Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. Die schreeuw van de Gekruisigde op Golgota horen wij nog elke dag uit de mond van zoveel mensen die vandaag gefolterd worden, in het geschrei van hongerige kinderen, in het geschrei van de moeders, die hun kinderen bewenen.
De Goede Vrijdag duurt nog altijd voort en Christus wordt steeds opnieuw gekruisigd in de bloedige rassendiscriminatie, in de uitmoording van de Indianen, in de broedermoord in Libanon. Bij het kruis van Jezus wordt de geschiedenis van alle lijden en onrecht weer levendig.
Zolang wij in deze wereld de roep horen van miljoenen mensen, die onschuldig lijden en sterven, is het werk van Jezus nog niet volbracht.

Jezus gaf de geest. Hij gaf de geest verder aan ons, christenen, opdat wij zijn zending in deze wereld zouden voltooien.
Jezus heeft zijn taak volledig volbracht, Hij heeft de kelk van het lijden tot op de bodem toe geledigd, maar onze taak is nog niet volbracht zolang nog miljoenen mensen sterven van honger, zolang mensen andere mensen onrecht aandoen en uitbuiten. Wij zullen nog steeds moeten aanvullen wat aan het lijden van Jezus ontbreekt, door op te komen voor vrede en gerechtigheid.
Laten wij ons moedig inzetten voor de bevrijding en verlossing van de wereld, totdat ook wij alles volbracht hebben wat God ons heeft toebedacht.

Deze taak is niet zinloos, zoals de levenstaak van Jezus niet zinloos was. In werkelijkheid is alles reeds volbracht, de lont is door de verrijzenis van Jezus reeds in deze wereld gelegd, een nieuwe wereld en een nieuwe aarde zal uit de as verrijzen. Niet de dood zal overwinnen, maar het leven, niet het verdriet is het einde, maar de vreugde. Het boze zal nooit meer zegevieren omdat God zijn Zoon gegeven heeft om deze wereld te redden, daarom zal deze wereld nooit meer van God verlaten zijn.
Daarom is in wezen alles reeds volbracht en kunnen wij nu het zegevierend kruis van Christus gaan vereren en zeggen: "Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt." Maar deze kruishulde vraagt van ons dan ook, dat wij bereid zijn het kruis op ons te nemen door zijn taak van verlossing en bevrijding in deze wereld voort te zetten. Want wie zijn ogen sluit voor het leed van deze wereld, kan zich geen leerling van de Gekruisigde noemen.