De dwaasheid van het kruis

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Ze executeerden Jezus. Hem doden was het laatste wat ze met hem konden doen. Verder konden ze niet gaan. Ze meenden dat ze ook niet verder hoefden te gaan. Het was hun laatste wapen, juist zoals het voor hen die bereid zijn geweld te gebruiken steeds het laatste wapen is.

Het klinkt vreselijk, maar de intentie van sommigen onder ons om geweld en eventueel zelfs atoomwapens tegen anderen te gebruiken, maakt het geweld in onze parken en straten, in treinen en bussen, begrijpelijk en te verontschuldigen. Als je kinderen hebt en je koopt een revolver, zelfs als dat is om je zelf te beschermen, dan gaan je kinderen denken dat geweld dé manier is om te leven.

Voor Pilatus staande, zegt Jezus dat hij geweld zou hebben kunnen gebruiken, dat hij een beroep zou hebben kunnen doen op de cohorten en de precisiewapens van zijn hemelse vader. Hij zei dat hij besloten had dat niet te doen. Hij bleef kiezen voor het leven, en niet voor de dood, zelfs niet in dat bittere uur toen zijn eigen leven op het spel stond.

De spiraal van geweld kan alleen maar op die manier doorbroken worden. Door eenvoudigweg te weigeren in dat kringetje rond te blijven draaien, door niet die weg af te slaan.

De zon verduisterde. De gordijnen in de tempel scheurden van onder tot boven. De aarde schokte met geweld toen ze zijn lichaam terug ontving. Het werd stikdonker op het midden van de middag.

Toen ze hem dood op het kruis achterlieten, en enkelen van zijn vrienden verlof gaven om hem van dat kruis te halen en te begraven, moeten zijn tegenstanders gedacht hebben dat hij zichzelf voor de gek gehouden had. God had hem in de steek gelaten. Zijn inzet en zijn leven waren een vergissing geweest, zoals ze steeds gedacht hadden.

Toen hij uit dat graf terugkwam uit de dood, die ze hem aangedaan hadden, moeten ze begrepen hebben dat zij zichzelf voor de gek gehouden hadden. Zij hadden zichzelf vergist. Het is zoals hij steeds gedacht had. Hij was dood en verrees. De vicieuze geweldscirkel was doorbroken. Dwaasheid? Dwaasheid in de ogen van de wereld, de dwaasheid van het kruis.