Het licht tegemoet (2003)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 419 niet laden

Goede Vrijdag, drie uur: het stervensuur van Jezus van Nazareth, zoon van Maria, Zoon van God, de koning van de Joden, de Messias, Christus, de Heer. Stap voor stap trekken wij met Hem mee. De kruisweg, Zijn lijdensweg, blijkt een levensweg te zijn. Het is geen gemakkelijke gang. Soms blijf je dagen, jaren zelfs, stilstaan bij dezelfde statie. Soms ga je terug naar vorige staties. Wie echter op Jezus' weg blijft, wordt vroeger of later door het duister heen getrokken, het licht tegemoet.

In elkaar herkennen mensen Simon van Cyrene, die je je kruis helpt te dragen. In elkaar herkennen mensen Veronica, die je de tranen van het gezicht afwist.

Zijn kruis is geworden tot een levensboom; de vruchten van geloof, hoop en trouwe liefde, de vruchten van vergeving, levenskracht en inzicht in wie God is en in wat goed is, zijn vruchten die we dagelijks mogen plukken en tot ons mogen nemen voor onze genezing en ons heil. Daarom gedenken wij dankbaar de daden des Heren: Zijn leven, Zijn lijden, Zijn dood en Zijn verrijzenis.

En terwijl we de kruisweg lopen, verbinden we ons met hen dichtbij en verder weg die in onze tijd hun eigen kruisweg gaan van oorlog en honger, ziekte, verdriet, pijn en eenzaamheid. En we bidden voor de vele mensen wier leven getekend is door leed, door kleine en grote kruisen.

[slotgebed]
Eeuwige, Barmhartige, In verbondenheid met U en met medemensen hebben wij het lijden en de gewelddadige dood van Uw Zoon herdacht. Wij vragen U: Verhoor de gebeden van Uw zonen en dochters omwille van Hem, Die de wereld heeft verlost door Zijn kruis vrijwillig en tot het einde toe te dragen, Jezus, de Gekruisigde.
Amen.