Een stad in beweging

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Jezus brengt heel de stad Jeruzalem in beweging. Hij rijdt de stad binnen niet in een triomftocht, niet op een strijdwagen, niet vergezeld van troepen, maar op een ezel gezeten. Het is het beeld van de geweldloze vredeskoning, die komt om te dienen en niet om te heersen. Hij wil de mensen vrede en heil brengen. Hij komt in de naam van de Heer, en met Hem is Gods heerschappij aangebroken. De jubelende menigte maakt deze intrede toch tot een triomftocht en begroet Hem als hun langverwachte bevrijder. Hier breekt een flits van de definitieve komst van de Heiland door. Door deze komst, rijdend op een ezel en omjubeld door mensen met palmen en hosannageroep, wordt de definitieve komst van Jezus op het einde der tijden in grote macht en heerlijkheid aangekondigd.

Jezus brengt heel de stad in beweging en roept het volk op tot een beslissing. Hij wil de mensen tot zich trekken en ze brengen op de weg van Gods wil. Zal de stad van vrede, Jeruzalem, dit vredesaanbod van Jezus en deze oproep tot dienen aanvaarden? Of blijft de stad volharden in haar eigen Messiasverwachting, die helemaal in tegenstrijd is met de bedoelingen van Jezus? Jezus komt geen politiek rijk herstellen. Hij komt niet om de stad van de Romeinse bezetting te bevrijden.

Uit het vervolg van Jezus' levensverhaal weten we dat de Joden zijn aanbod niet hebben willen aannemen. Hun halsstarrigheid heeft geleid tot de ondergang van Jeruzalem en van de prachtige tempel: geen steen is op de andere gebleven. Zij misten hiermee een historische kans. Zij verloochenden hiermee zelfs de reden van hun bestaan als uitverkoren volk.

Als wij herinnerd worden aan de intocht in Jeruzalem door de palmprocessie, dan is het zeer de vraag of wij ons nu ook door Jezus in beweging laten brengen. Jezus wil ook onze stad, onze parochie binnentrekken: Hij wil ons leiden op de weg van Gods heil. Ook wij moeten beslissen wat wij met dit aanbod doen. Erkennen wij Christus als onze Koning en onze Messias? Willen wij dienstbaar zijn zoals Hij? Willen wij zijn levensprogramma overnemen?

Als wij zijn heerschappij aanvaarden, dan brengt Hij ook in ons leven en in onze gemeenschap beweging. Dan houden wij van vrede en streven die na op zijn manier. Dan dienen wij en zoeken wij niet gediend te worden. Dan hebben wij onbaatzuchtig lief en zoeken wij onszelf niet. Dan laten wij al onze zekerheden los en houden wij ons alleen aan Christus vast. Dan verklaren wij ons bereid te lijden en te getuigen van ons verlangen naar zijn Rijk van liefde en vrede.

In die gesteldheid moeten wij vandaag met de palmprocessie optrekken. Wij begroeten met onze palmen de Heer, die door zijn dood het leven is binnengegaan. Hij brengt ons dan in beweging tot ook wij met Hem mogen binnengaan in het Rijk van de Vader, het hemelse Jeruzalem.