Het onbegrepen geheim

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Het evangelie van Marcus is een script in mineur. Helemaal anders dan de blijde boodschap van Johannes. Marcus zingt geen hoog en vreugdevol allelujalied. Deze acclamatie en dit applaus moet je reserveren om de aankomst te vieren en te ver¬sieren. Intussen moet de leerling leren de weg te gaan die naar de aankomst leidt. Dat is de logica zelf, maar dat willen de eerste leerlingen wel eens vergeten. Nog sterker, volgens Marcus vergeten ze dat zelfs altijd. Ze willen altijd onmiddellijk een loflied zingen. Zo slaan ze het klaaglied over... en zo klinkt de triomfantelijke hymne vals. Blijkbaar kan Marcus deze valse noten niet horen. Daarom wordt de leerlingen spreekverbod opgelegd of zwijgplicht. Wat natuurlijk hetzelfde is.

Algemeen wordt aangenomen dat Marcus worstelde met het geheim van de messias. Als je mij de onmogelijke vergelijking vergeeft: Marcus heeft zijn evangelie niet geschreven terwijl hij luisterde naar de Messias van Händel. Hij schreef zijn getuigenis over Jezus niet neer met het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck voor ogen. Hij keek veeleer naar Grünewald en Servaes en Raveel. Jezus' optreden en Jezus' slot was veeleer omgeven met koppig onbegrip, zelfs met onwillige koppigheid.

Goedgelovige christenen zijn vandaag wellicht geschokt als ze dat lezen. Ze kunnen moeilijk aanvaarden dat Jezus onder mensen is mislukt. Dat kan Marcus evenmin aanvaarden. Intussen stelde hij toch maar vast dat dit gebeurde. Het ergerde hem mateloos, maar hij weigerde zijn ergernis weg te praten. Dan zou hij op zijn beurt verraad hebben gepleegd ten aanzien van het eigenlijke geheim van Jezus.

Met dit onbegrepen geheim gaan wij vandaag de Goede Week in. We gaan vooral naar Goede Vrijdag toe. Dat heeft zo zijn redenen. Marcus heeft ervaren dat de eerste Kerk een bedreigde en vervolgde Kerk was. Bedreigd en vervolgd precies vanwege Jezus' boodschap. De leerlingen waren niet welkom met hun naïeve gepraat over een mislukte profeet... uit een landje van niemendal. Met zoiets waren ze nergens welkom, noch in de synagoge, noch in de cenakels van de groten der aarde. Jezus kwam daar niet goed over. Om het nu eens modieus te zeggen. Mensen keken liever naar andere films.

Van daaruit koppelt Marcus terug naar de tijd van Jezus' aardse bestaan. En hij concludeert dat het toen precies hetzelfde was: Jezus was toen ook niet welkom. Hij werd toen ook verworpen en verraden, alleen gelaten omdat de leerlingen op de vlucht sloegen. Jezus werd toen ook de eenzaamheid ingestuurd met zijn geheim. Toen Hij stierf, stonden slechts enkele vrouwen van op afstand toe te kijken. En Jozef van Arimatea vroeg om het lijk. Daarmee is het verhaal af. Kaler en koeler kan haast niet. Jezus droeg zijn geheim mee in het graf. Indien er nog iets gebeuren kan, zal de hemel moeten spreken. Daarvoor zullen we evenwel nog enige tijd moeten wachten...

Zo is Jezus de lotgenoot van vele mensen op aarde. Gisteren, nu en altijd. Zovele mensen moeten nog enige tijd wachten op een teken uit de hemel. Intussen vluchten velen weg van het passieverhaal. Mensen houden meer van een blijspel. Alleen succes houdt mensen gaande.

Het kan ook koud zijn met Pasen.