Palmzondag B - 2018

Zusters en broeders,

Verraden, veroordeeld, gemarteld, gekruisigd, vermoord: dat alles ondergaat Jezus in dit vreselijke verhaal. Het zou misschien goed zijn dat we ons eens afvragen of wij zelf nooit een of meer van die vreselijke activiteiten begaan.

‘Een van u zal Mij overleveren’, zegt Jezus op het Laatste Avondmaal. Doen wij dat misschien soms ook: iemand zwartmaken bij mensen die hem of haar sowieso al niet moeten hebben? Leveren ook wij dus soms iemand over aan de willekeur van anderen? En doen we dat misschien ook meer dan eens voor de haan tweemaal kraait? Of vallen we, net als Petrus, Jacobus en Johannes, in slaap als iemand in nood is, omdat we alleen met onszelf willen bezig zijn? En zijn we ook zo ongevoelig als die drie apostelen, die niet weten wat ze moeten antwoorden op de pijn en het verdriet van Jezus?

En er zitten nog veel meer van die vreselijke dingen in dat verhaal. Judas die Jezus verraadt met een zoen, de apostelen die op de vlucht slaan, Jezus die dood moet omdat Hij de Mensenzoon is, Petrus die vloekt dat Hij Jezus niet kent, de massa die liever een moordenaar vrij schreeuwt dan Jezus, soldaten die Jezus martelen, omstaanders die spotten met Hem … misschien begaan ook wij soms ook vreselijke dingen. Misschien doen ook wij ons soms liefdevol voor, terwijl we dat helemaal niet zijn. Misschien zijn ook wij soms heel onchristelijk in ons oordelen en veroordelen, misschien kiezen ook wij soms voor mensen en dingen waarvan we zeer goed weten dat we dat beter niet zouden doen, misschien spotten ook wij liever met anderen in plaats van met hen mee te voelen en hen te helpen,  misschien …

Zusters en broeders, misschien moeten we veel meer aandacht hebben voor Jezus op het kruis. ‘Hij slaakte een luide kreet en gaf de geest’, schrijft Marcus, en dat moet onze hoop zijn. Want Jezus sterft niet, Hij geeft de Geest, en die Geest geeft Hij aan ons. Zijn Geest. Het zou goed zijn als we volledig naar en met zijn Geest zouden willen leven. Zijn Geest van eerbied en inzet voor elkaar, voor alle mensen en voor Gods schepping. Zijn Geest van liefde en vrede. Amen.