Het diepe verlangen in ons hart.

Beste vrienden,  

Toen Jezus op een ezelsveulen de stad Jeruzalem introk spreidden de mensen hun kleren over de grond uit opdat Hij er over zou lopen; In de achtste eeuw zegde een bisschop van Kreta daar over: : “ Zoals kleren willen wij het verlangen in ons hart onder Zijn voeten uitbreiden, opdat hij met beide voeten in ons geworteld zou staan en ons zo aantoont dat ook wij gans in Hem zijn.” Laat dat voldoende aanleiding zijn om dit feest te vieren.

Al het vurige smachtende verlangen in ons hart leggen we Hem te voeten. Niet onze kleine wensen die meestal om ons zelf draaien, maar dat diepe verlangen in ons hart dat zo dikwijls onder puin begraven ligt. Ons verlangen naar leven, , naar zingeving, naar een liefde die die benaming ook werkelijk verdient. Met zulk verlangen laten we de viering ook niet zo maar over ons heen gaan, maar we vieren uit volle borst mee. God kan ons met zijn boodschap begeesteren. Misschien kunnen we terug helemaal opnieuw beginnen en ons leven van uit een levend geloof terug vorm geven.

Een goede vriend die terminaal ziek was, heeft me, tijdens de ziekenzegening op zijn sterfbed, toevertrouwd dat de tekst uit het evangelie die hem, in zijn toestand het meeste aansprak, de woorden zijn die Jezus op Golgotha tegen de moordenaar aan zijn rechter zijde zegt: “Vandaag nog zult gij met mij in het paradijs zijn. Ik heb in mijn leven ook veel dingen gedaan waar ik spijt over heb, zei hij. Maar door die woorden weet ik dat God oneindig barmhartig is en ook mij zal vergeven. Ik verlang er erg naar, zo zei hij, dat ik die woorden in mezelf zou kunnen horen vooraleer ik mijn ogen voorgoed sluit.

Goede vrienden, bestaat er een mooier woord als antwoord op dat diepe verlangen in ons hart? Het is een enorme belevenis wanneer je een stervende mag begeleiden en mee mag beleven dat de angst verdwijnt en er vredige rust over hem komt wanneer hij ervaart dat zijn schuld is weggenomen en hij in vrede met zichzelf en met de wereld kan gaan en diep in zichzelf juist die woorden van Jezus kan aanvaarden.

Laten we dat verlangen in ons hart terug opleven. Laat het ons wagen om dat geloof in ons, in zijn volle schoonheid, opnieuw te ontdekken. Dan kunnen ook wij dat verlangen in ons hart zoals kleren onder Jezus’ voeten leggen opdat hij vaste voet in ons zou krijgen en ons zou tonen dat ook wij helemaal in hem opgaan.  Amen