4e zondag van de veertigdagentijd (2009)

Beste Vrienden,

Opdat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in wat ik doe.
Zo eindigt het evangelie.. Kunnen wij daar wat mee?
Is dat niet veel te ambitieus voor een gewone mens, bijvoorbeeld
Voor een jong mens die zich laat vormen,
-weet je wat ambitie is, dat je iets wil bereiken,
Ergens uit wil komen. Dat wil je toch,
Als je een wedstrijd begint, wil je streven naar de winst,
Als je je schooltijd bijna afsluit, wil je dat goed doen, ambitie;
Jezus zegt dan: bij je ambitie zou ook mogen horen
Dat je zo'n mens bent dat er van jou een stukje van God en van Gods goedheid doorbreekt.
Is dat niet te ambitieus voor ons,
Voor een vader/moeder die zijn kinderen tot stevige mensen probeert op te laten groeien,
En die daar wat voor over heeft, investeert,
niet alles op zijn beloop laat; we zien het wel,
Nee, ik ga ervoor; het beste wil ik voor jullie!
Te ambitieus voor een lid van een koor dat graag zingt,
Laat God maar hoorbaar meeklinken in jullie geluid;
voor een pastor die plezier in zijn werk heeft,
en iets van het goede van Gods scheppingswerk uitstraalt,
of voor welke kerkganger hier dan ook,
opdat zichtbaar wordt dat God werkzaam is,
opdat we iets van het licht van God kunnen laten doorschijnen.

Misschien is het te ambitieus,
Maar als een mens geen ambities meer heeft, wat moet er dan nog van hem/haar worden?

Ambitieus was Jezus,
Hij leefde ergens voor, niet zo maar in het wilde weg,
Maar met het doel om mensen tot hun bestemming te laten komen,
Tot geluk, tot redding.
In de eerste lezing gaat het over de tocht die het leven is;
pelgrimstocht, zeggen we soms, bedevaart,
met alle ups en vooral downs die daarbij horen; denk daar niet te makkelijk over
en het verhaal vertelt wat er dan gebeurt met een mens,
je voelt dat je vertrouwen wegzakt,
je gaat mopperen, je wordt ongeduldig,
het leven is een reis en dat blijkt lang niet altijd een plezierreis, niet altijd makkelijk.

We klagen en moeten daaruit loskomen, tot inkeer komen;
En soms kan dat alleen op een hardhandige manier;
Het verhaal vertelt dat God niet veel anders overbleef
dan maar rigoureus op te treden: giftige slangen,
En dan zijn we nog verder van huis;
maar kennelijk is dat nodig om ons echt te raken:
Tot bezinning te laten komen

En God is ook - vertelt het verhaal - tot andere gedachten te brengen:
Richt een slang op, zet hem op een staak en ieder die naar de slang opkijkt zal genezen worden;
De esculaap, die we soms nog op de doktersauto zien, of op het embleem van de apotheek.

Met die slang vergelijkt Jezus zichzelf,
Hij wordt in de lijdensweek op een kruishout omhoog geheven,
En zo is hij het teken van redding;
Het gaat God er niet om dat mensen verloren gaan, integendeel
Het gaat God erom dat mensen tot leven komen,
Redding, dat is wat God en Jezus voor ogen staat.
En daar heeft Jezus alles voor over.

Op het hongerdoek hier achter mij - vanuit het latijns-amerikaanse land Chili -
Staat het leven met alle moeilijkheden centraal; dat wat mensen meemaken,
Hun roep om gerechtigheid en vrede,
De maaltijd van Jezus en het mee-eten van de armen
Het dragen van het kruis door het gewone volk
De gevangenen, de mensen zonder werk,
Waar zoeken ze hun heil, in spel of loterijen,
In verstrooing of in hun geloof,
En centraal, echt in het midden:
Jezus in zijn heerlijkheid,
Hij die kiest voor mensen,
Opdat zichtbaar wordt dat God aan het werk is in wat hij doet,
In wat wij doen.

We gaan de weg achter Jezus aan,
Door de week van het lijden, naar het feest van het leven,
Opdat uit onze handen iets van de goedheid van God zichtbaar wordt. Benvenidos todos por favor,
Wees allen hartelijk welkom,

De viering vandaag heeft een aantal accenten,
Het is half-vasten,
Halverwege onze gang naar Pasen.
De jonge parochianen die dit jaar het sacrament van het Vormsel ontvangen
Stellen zich aan ons voor, in deze viering.
De kinderen die zich voorbereiden op de communie
Zijn hierbij aanwezig,
En als parochie hebben we dit weekend
Aandacht voor de vastenaktie: ninos de Guatemala,
Vandaar dat ik in het Spaans begon,
Wees welkom allemaal benvenidos todos;
Vanuit de actiegroep die zich inzet voor de ninos de Guatemala
Zijn hier aanwezig Tim Crijns, Marije Gordinou en Jeanne Heijnen
En zij komen straks ons warm maken voor hun project in Guatemala .